Suplementy diety oparte na doniesieniach naukowych
Suplementy diety oparte na doniesieniach naukowych

Magnez: powszechny niedobór – śmiertelne konsekwencje

Magnez

Według National Institutes of Health:

Magnez jest niezbędny dla ponad 300 biochemicznych reakcji w organizmie. Pomaga zachować zarówno regularny rytm serca jak i prawidłową funkcję mięśni i nerwów oraz wspomaga układ odpornościowy.  Ten pierwiastek pomaga również w utrzymywaniu silnych kości i prawidłowego poziomu cukru i ciśnienia krwi oraz wpływa na metabolizm energii i syntezę białka. Obecnie, magnez cieszy się wzrostem zainteresowania ze względu na ogrywanie istotnej roli w zapobieganiu zaburzeniom, takim jak nadciśnienie, choroby układu sercowo-naczyniowego i cukrzyca”1.

Pomimo, że specjaliści rekomendują spożywanie magnezu w dawce 420 mg dziennie, to niewielu z nas dostarcza go w odpowiednich ilościach2. Choć jest niedrogim suplementem diety, to jego niedobór jest powszechny.

Czym jest magnez

Magnez, czwarty najobficiej występujący minerał w organizmie, jest niezbędny dla zachowania zdrowia. W około 50% występuje w kościach. Druga połowa znajduje się głównie wewnątrz komórek tkanek i narządów. Tylko 1% magnezu znaleźć możemy we krwi, przy czym aby utrzymać stałe jego stężenie organizm musi wykonać olbrzymią pracę3.

Magnez jest niezbędny dla ponad 300 biochemicznych reakcji w organizmie. Pomaga zachować zarówno regularny rytm serca jak i prawidłową funkcję mięśni i nerwów oraz wspomaga układ odpornościowy. Ten pierwiastek pomaga również w utrzymywaniu silnych kości i prawidłowego poziomu cukru i ciśnienia krwi oraz wpływa na metabolizm energii i syntezę białka. Obecnie, magnez cieszy się wzrostem zainteresowania ze względu na ogrywanie istotnej roli w zapobieganiu zaburzeniom, takim jak nadciśnienie, choroby układu sercowo-naczyniowego i cukrzyca4. Magnez pochodzący z diety absorbowany jest w jelicie cienkim, a wydalany jest przez nerki5.

Zespół metaboliczny i cukrzyca

Obecnie, alarmująco duża liczba osób cierpi na cukrzycę i zespół metaboliczny – zaburzenia związane z nieprawidłowym metabolizmem cukru we krwi, które wiąże się z istotnym wzrostem ryzyka chorób układu krążenia. Szacunkowo 7% populacji choruje na cukrzycę, a ponad 20% jest dotkniętych zespołem metabolicznym6. Badania wyraźnie sugerują, że magnez zapewnia istotną ochronę przed tymi zaburzeniami.

Zespół metaboliczny charakteryzuje się opornością na insulinę – zaburzenie w którym mięśnie, wątroba czy tkanka tłuszczowa nie reagują odpowiednio na sygnał podawany przez insulinę do doprowadzenia glukozy do komórek. W rezultacie, poziom glukozy i trójglicerydów we krwi wzrasta, a korzystne lipoproteiny o wysokiej gęstości (HDL) obniżają się i następuje zwiększenie ciśnienia krwi. Podczas pięcioletnich badań epidemiologicznych obejmujących ponad 1000 zdrowych osób, naukowcy wykazali, że większe spożycie magnezu wiązało się ze wzrostem wrażliwości na insulinę7.

Podczas kolejnej próby naukowcy prospektywnie zbadali związek pomiędzy spożyciem magnezu a rozwojem zespołu metabolicznego. Blisko 5000 Amerykanów w wieku 18-30 lat monitorowano przez okres 15 lat. Po uwzględnieniu ewentualnie zakłócających czynników, osoby z grupy o najwyższym kwartylu spożycia magnezu cieszyły się 31% obniżeniem ryzyka zespołu metabolicznego. Przyjmowanie dużych ilości tego pierwiastka wiązało się również z niższym poziomem glukozy w osoczu krwi oraz wyższym stężeniem lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL). Badacze doszli do wniosku, że większe spożycie magnezu może zapewnić ochronę przed epidemią zespołu metabolicznego8.

Zgodnie z wynikami przeglądu badań z Northwestern University, magnez może oddziaływać na poszczególne komponenty zespołu metabolicznego poprzez zwiększanie poziomu HDL, zmniejszenie stężenia triglicerydów, korzystny wpływ na homeostazę glukozy, a także działanie i wydzielanie insuliny9. Zwiększone spożycie magnezu wiąże się również z ochroną przed nadciśnieniem10.

Według raportu badaczy z University Harvard, bogata w magnez dieta zawierająca m.in. szpinak, migdały i pieczywo pełnoziarniste ma istotny wpływ na obniżenie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2. Podczas obserwacji 85000 kobiet i 42000 mężczyzn przez okres odpowiednio 18 i 12 lat, u 5400 uczestników próby rozwinęła się cukrzyca typu 2. Nawet wśród osób będących w grupie zwiększonego ryzyka z powodu takich czynników jak nadwaga, wiek, mała aktywność fizyczna, palenie tytoniu, wykazano że spożycie dużych ilości magnezu obniżyło zachorowalność na cukrzycę typu 2 nawet o 34%11.

Niedobór magnezu wiąże się z przewlekłymi powikłaniami cukrzycowymi, takimi jak retinopatia (choroba oczu), nefropatia (choroba nerek), neuropatia (choroba nerwów) i owrzodzenie stopy. Dlatego aby uniknąć tych długofalowych objawów choroby, szczególnie diabetycy powinni zadbać o prawidłowy jego poziom12.

Magnez: Co musisz wiedzieć

 • Magnez jest jednym z najczęściej występujących minerałów w organizmie, uczestniczy w setkach istotnych reakcji biochemicznych. Wiele osób nie spożywa go jednak w ilościach odpowiednich, co stanowi ryzyko powstania wielu chorób.
 • Przekonujące badania dowodzą, że wspomaga ochronę przed zespołem metabolicznym i cukrzycą typu 2. Wpływa również na czynniki zespołu metabolicznego, takie jak niski HDL i podwyższone ciśnienie krwi.
 • Magnez dzięki licznym mechanizmom działania chroni układ sercowo-naczyniowy, zapobiegając arytmii, poprawiając wyniki przy zastoinowej niewydolności serca i regulując stan zapalny.
 • Badania sugerują, że niesie korzyści również w odniesieniu do optymalizacji pamięci.
 • Jak wykazano, suplementacja redukuje częstotliwość oraz nasilenie migreny. Dożylne podanie magnezu może skutecznie łagodzić objawy ostrych ataków.
 • Na wszystkich etapach życia, magnez jest niezbędny dla zachowania zdrowych, silnych kości.
 • Co więcej, wspomaga profilaktykę astmy i nowotworu jelita grubego oraz zmniejsza nadpobudliwość u dzieci z ADHD.
 • Jest bezpieczny w stosowaniu, jedynie duże dawki mogą powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Zdrowie sercowo-naczyniowe

Korzyści magnezu dla zdrowia układu krwionośnego są niezwykłe, biorąc pod uwagę właściwości chroniące przed zespołem metabolicznym i cukrzycą. Jego prozdrowotny wpływ nie ogranicza się jedynie do mięśnia sercowego, badania wykazały, że może oddziaływać na cały układ sercowo-naczyniowy.

Podczas programu Honolulu Heart zbadano związek pomiędzy spożyciem magnezu a częstotliwością zachorowań i zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca wśród japońskich mężczyzn mieszkających na Hawajach. Po uwzględnieniu czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej wykazano, że niższy poziom spożycia magnezu zwiększył ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca o 50-80%13.

Co więcej, magnez wspomaga prawidłowy rytm serca. Badanie opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition ujawniło, że jego niedobór prowadzi do wzrostu wskaźnika zaburzeń rytmu serca (ektopia nadkomorowa) wśród kobiet po menopauzie 14.

Suplementacja magnezu może ocalić życie pacjentów cierpiących na zastoinową niewydolność serca, zaburzenie w którym osłabiony mięsień sercowy nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić potrzeby organizmu. Podczas kontrolowanego, podwójnie ślepego badania obejmującego 79 pacjentów, zbadano wpływ suplementacji magnezu lub placebo, wraz z optymalnymi lekami sercowo-naczyniowymi, przez okres jednego roku. Jedna z grup w trakcie pierwszego miesiąca badań przyjmowała 6000 mg orotanu magnezu (dostarczającego 390 mg elementarnego magnezu), a następnie dawkę 3000 mg (zawierającą 195 mg elementarnego magnezu) przez kolejne 11 miesięcy. Jedynie 52% osób z grupy placebo przeżyło w ciągu jednego roku, w porównaniu z 76% wśród uczestników stosujących suplementację. Co więcej, poprawie uległy objawy kliniczne w 39% przypadków osób przyjmujących magnez, a pogorszyły się u 56% pacjentów stosujących placebo. Wyniki te wskazują na istotną rolę suplementacji magnezu jako środka wspomagającego terapię, poprawiającego wskaźnik przeżycia oraz łagodzącego objawy niewydolności serca 15.

Podczas jednej z ostatnich prób poddano analizie zależność pomiędzy magnezem a zastoinową niewydolnością serca. Naukowcy ocenili poziomy magnezu i białka C-reaktywnego (CRP, markera stanu zapalnego) w surowicy pacjentów przyjętych do szpitala z powodu zastoinowej niewydolności serca. Wykazali u nich wyższy poziom bazowy CRP oraz niższe stężenie magnezu. Leczenie magnezem pozwoliło zwiększyć jego wewnątrzkomórkowe poziomy oraz zmniejszyć stan CRP, co doprowadziło naukowców do wniosku, że taka terapia może poprawić rokowania osób cierpiących na problemy z sercem16.

Jak wykazano, magnez reguluje stany zapalne, redukuje stres oksydacyjny oraz zmniejsza dysfunkcję śródbłonka – tym samym wpływając na czynniki, które leżą u podstaw chorób układu sercowo-naczyniowego. Ponadto, przyczynia się do zmniejszenia agregacji płytek krwi, co może zapobiec powstawaniu niebezpiecznych skrzepów17.

Utrzymanie optymalnego stężenia magnezu jest absolutnie niezbędne dla ochrony układu krążenia wraz z upływem czasu.

Funkcja pamięci

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology  ujawnili nową właściwość magnezu – wpływ na utrzymanie prawidłowych funkcji pamięci osób w wieku średnim, a nawet starszych. Zespół badawczy odkrył, że reguluje on kluczowy receptor mózgu niezbędny w procesie uczenia się i zapamiętywania18.

Według autorów „badania wykazują, że utrzymanie odpowiedniego poziomu magnezu w płynie mózgowo-rdzeniowym jest niezbędne dla utrzymania plastyczności synaps. Jak się szacuje, większość dorosłych Amerykanów przyjmuje mniej magnezu niż średnio zalecane zapotrzebowanie, co skutkuje potencjalnym spadkiem funkcji pamięci”19

Plastyczność ma kluczowe znaczenie w odniesieniu do zdolności mózgu do uczenia się i zapamiętywania. Na jej utracenie wpływ ma zarówno proces starzenia się jak i choroby. Zwiększona plastyczność synaps w hipokampie (gdzie przechowywana jest pamięć krótkotrwała), może być przyczyną roztargnienia, które ​​wielu z nas doświadczenia wraz z upływem lat.

Szczególnym zainteresowaniem naukowców cieszy się wpływ magnezu na wzmacnianie funkcji synaps. Zwiększenie jego stężenia „prowadzi do największych wzrostów plastyczności opisanych w literaturze naukowej”20. Odkrycia sugerują, że niedobór magnezu może osłabić pamięć i zdolności uczenia się, natomiast nadmiar a nawet zalecane dzienne dawki mogą poprawić funkcje poznawcze.

Magnez wspomaga zdrową pamięć również dzięki innym mechanizmom działania. Jest niezbędny dla prawidłowej aktywności wielu enzymów w komórkach mózgowych, które kontrolują funkcje komórkowe i pamięć, a także odgrywa istotną rolę w uwalnianiu neuroprzekaźników21. Naukowcy zauważyli również, że magnez pomaga przyspieszyć odzyskanie funkcji poznawczych, co potwierdziły badania doświadczalne z indukowanym uszkodzeniem mózgu22.

Utrzymanie optymalnego poziomu magnezu może zatem stanowić ważną strategią zapobiegania lub zrównoważenia spadku pamięci, które często towarzyszy procesowi starzenia się.

Bóle migrenowe

Magnez a migrena

Magnez może pomóc złagodzić lub zapobiec jednemu z najbardziej bolesnych i wyniszczających zaburzeń – migrenowych bólów głowy. Liczne badania wyraźnie sugerują, że jego poziom wiąże się zarówno ze stopniem nasilenia jak i częstotliwością migren.

„50% osób cierpiących na migrenowe bóle głowy dotyka również problem niedoboru magnezu”, mówi dr Altura, PhD, profesor fizjologii, farmakologii i medycyny na Medical Center SUNY Downstate w Brooklynie, w Nowym Jorku. Na niedobór tego cennego minerału  składa się wiele czynników. Według dr Altura „60% chorych na migrenę posiada genetyczne uwarunkowania, które nie pozwalają skutecznie metabolizować i transportować magnez”.

Jak wykazano, dożylne podawanie magnezu wywołuje szybką i trwałą ulgę od ostrych bólów migrenowych23. Dr. Altura wraz ze współpracownikami odkryli, że zjonizowany magnez spowodował znaczne zmniejszenie bólu u ponad 80% pacjentów w przeciągu 15 minut od zaaplikowania24. Podczas innego badania, dr Altura zauważył, że dożylne podanie powoduje całkowitą eliminację objawów wywołanych przez migrenę, takich jak nudności i światłowstręt (nadwrażliwość na światło)25. (Dożylne podanie magnezu powinno być przeprowadzone w gabinecie lekarskim lub szpitalu).

Magnez redukuje objawy migreny rozluźniając naczynia krwionośne mózgu oraz hamując zdolność wapnia do zwężania naczyń krwionośnych.

Profilaktyka jest zawsze lepsza od leczenia, zwłaszcza gdy chodzi o migrenowe bóle głowy. Jak się okazuje, doustna suplementacja magnezu redukuje zarówno częstotliwość jak i czas trwania migreny26. Co więcej, wykazuje nawet skuteczność w zapobieganiu częstszym i gorzej przebiegającym migrenom menstruacyjnym, dotykającym kobiety w wieku rozrodczym27. W związku z tym, że niższy poziom magnezu wiąże się z poważniejszymi objawami neurologicznymi podczas ataku migreny28, osoby podatne szczególnie powinny spożywać duże ilości magnezu.

Eksperci są zgodni – magnez jest niezbędny dla zdrowia

Magnez, czwarty najobficiej występujący minerał w organizmie jest kofaktorem w ponad 300 reakcjach enzymatycznych. Według Bernarda Altura, magnez pomaga w utrzymaniu mocnych kości, kontroluje  aktywność nerwowo-mięśniową oraz jest niezbędny dla regularnego bicia serca. Co więcej, zmniejsza ryzyko choroby niedokrwiennej serca, wspomaga regulację poziomu cukru i ciśnienia krwi oraz utrzymuje prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Powszechny niedobór magnezu zwiększa ryzyko wielu chorób

Pomimo korzystnego wpływu magnezu na organizm ludzki, wyniki najnowszego badania National Health and Nutrition Examination Survey wskazują, że wielu Amerykanów nie spożywa zalecanej dawki (420 mg dla mężczyzn, 320 mg dla kobiet)29. Jego niedobór może wywołać wiele dolegliwości, takich jak astma, zaburzenia lękowe i choroby serca. Co ciekawe, podczas gdy wielu Amerykanów nie przyjmuje wystarczającej ilości magnezu na co dzień, objawy zbyt niskiego poziomu często są niezauważalne. „Magnez jest niezbędny dla tak wielu procesów fizjologicznych, że organizm posiada sposób na regulowanie jego zapasów. Niestety, jego niedobór nie manifestuje się natychmiast” wyjaśnia Katherine L. Tucker, PhD, profesor epidemiologii żywieniowej z Friedman School of Nutrition Science i Policy at Tufts University.

Dr Tucker ostrzega, że ​​o ile zewnętrzne oznaki niedoboru magnezu są rzadkie, to jego konsekwencje są znaczne” i uwidoczniają się w miarę upływu czasu. Jeśli komórki nie otrzymają wystarczających ilości tego minerału by funkcjonować optymalnie ulegają osłabieniu, co może prowadzić do wielu różnych stanów chorobowych w organizmie”.

„Naukowcy prowadzący badania nad magnezem zdają sobie sprawę z negatywnych konsekwencji wynikających z niedoboru, w tym nadciśnienia tętniczego, osteoporozy i miażdżycy” – twierdzi Robert Rude, MD z Uniwersytetu Południowej Kalifornii Keck school of Medicine.

Zdrowe kości

Magnez a osteoporoza

Magnez jest jednym z minerałów, tworzących macierz kostną, który pomaga utrzymać je mocnymi i zdrowymi. W rzeczywistości, jest niezbędnym pierwiastkiem chroniącym przed osteoporozą, ubytkiem masy kostnej i redukcją gęstości kości, które zwiększa ryzyko i/lub częstotliwość złamań. Wraz z obniżeniem poziomu magnezu, kryształy kości stają się większe i bardziej kruche.

Podczas prowadzenia dwóch oddzielnych badań, których wyniki opublikowano w czasopiśmie American Journal of Clinical Nutrition, naukowcy stwierdzili, że niedobór magnezu obniża gęstość mineralną kości, co podnosi  ryzyko osteoporozy i złamań30. „W obu badaniach, okazało się, że im wyższe spożycie magnezu, tym większy poziom gęstości mineralnej kości”- twierdzi Katherine L. Tucker, PhD, profesor epidemiologii żywieniowej z Friedman School of Nutrition Science i Policy Tufts University. Magnez jest niezbędny dla prawidłowego wykorzystania witaminy D i wapnia – istotnych dla zdrowych kości.

Po części, prozdrowotny wpływ magnezu na kości zdaje się wynikać ze zdolności spowalniania szybkości obrotu kostnego, który jest wskaźnikiem zastąpienia starej kości, nową. Zwiększony poziom resorpcji kości stanowi główną przyczynę utraty masy kostnej związanej z wiekiem, które często skutkuje osteopenią i osteoporozą.

Niedawne badania prowadzone na zwierzętach wykazały, że magnez jest tak istotny dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości, że 50% obniżenie jego zawartości w diecie znacznie zakłóca metabolizm mineralny i kostny. Co ciekawe, pomimo, że poziom magnezu w surowicy krwi pozostał na stałym poziomie, to zaobserwowano znaczną redukcję zawartości mineralnej kości31.

Wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ujawniły, że suplementy diety z magnezem wpłynęły na spowolnienie obrotu kostnego wśród młodych mężczyzn.  Podając za naukowcami – „ponieważ obrót kostny stanowi istotny czynnik etiologiczny utraty masy kostnej, doustna suplementacja magnezu może stanowić rozwiązanie problemu m.in. związanej z wiekiem osteoporozy”32.

Podobne badania przeprowadzone przez naukowców z Yale University School of Medicine wykazały, że roczna suplementacja 300 mg magnezu wpłynęła na zwiększenie zawartości mineralnej kości wśród zdrowych nastolatek. Według prowadzącego testy Thomas O. Carpenter, MD, nagromadzenie znacznej masy kostnej w okresie dojrzewania może odgrywać istotną rolę w zapobieganiu osteoporozie w późniejszych latach życia. Dr Carpenter zauważył, że suplementacja prawdopodobnie zapewnia największe korzyści dla tych, którzy nie stosowali wcześnie diety z odpowiednią ilością magnezu33.

Budowanie odpowiedniej masy kostnej u dzieci można także rozpocząć przed ich narodzeniem. Badania opublikowane w Osteoporosis International wykazały, że spożywanie magnezu przez matki bezpośrednio koreluje z zawartością mineralną kości u ich dzieci34.

Biorąc pod uwagę wyniki, wszystkie te badania podkreślają istotną rolę magnezu w budowie i utrzymaniu mocnych kości na wszystkich etapach życia.

Magnez a inne poważne choroby

Artykuł opublikowany w czasopiśmie Journal of Intensive Care Medicine sugeruje, że niedobór magnezu może nasilać objawy wielu zagrażających życiu chorób. Autorzy zauważyli – „niedostateczny poziom powszechnie wykazuje się w przebiegu krytycznych chorób, wiążąc się z wyższą śmiertelnością i gorszymi wynikami leczenia na oddziale intensywnej opieki medycznej”. Wyniki badań klinicznych potwierdzają ideę, mówiącą, że niedobór magnezu prawdopodobnie odgrywa ważną rolę przy ostrych zespołach wieńcowych, hipokaliemii (potencjalnie śmiertelnej chorobie, podczas której organizm nie jest w stanie utrzymać odpowiedniego poziomu potasu), tężyczce (spowodowanej wyjątkowo niskim poziomem wapnia) oraz ostrym niedokrwieniu mózgu (niewystarczającym przepływie krwi, w tym po udarze mózgu)35. Optymalny poziom magnezu jak wykazano, chroni przed potencjalnie śmiertelnymi skutkami tych zaburzeń.

Pozostałe korzyści

Suplementacja magnezu potencjalnie wpływa również na:

Astma: Magnez może być szczególnie korzystny dla osób, które są narażone na astmę. Badania sugerują, że spożywanie niewielkich jego ilości wiąże się z większą częstotliwością zachorowań na tę chorobę36. Jak wykazano, dożylne podanie magnezu łagodzi objawy ostrych ataków37. Naukowcy uważają, że za ten efekt odpowiada wspomaganie rozszerzenia oskrzeli.

Nowotwór: Naukowcy ze School of Public Health at the University of Minnesota odkryli, że dieta bogata w magnez zmniejsza zachorowalność na nowotwór okrężnicy. Wyniki te, są potwierdzeniem wcześniejszych testów prowadzonych w Szkocji, które ujawniły, że kobiety spożywające największe ilości magnezu cieszyły się o 40% niższym ryzykiem rozwoju nowotworu38.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD): Badania opublikowane w Magnesium Research wykazały, że wśród dzieci codziennie przyjmujących 200 mg dawkę magnezu przez okres sześciu miesięcy, obniżenie nadpobudliwości w porównaniu ze stanem klinicznym  przed suplementacją oraz z grupą kontrolną. Wszystkie poddane badaniu dzieci na początku próby wypełniły DSM-IV (z ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) – według kryteriów ADHD39.

Wyższy poziom magnezu

Magnez w orzechach

Dr Altura twierdzi, że najlepszym sposobem, aby uzupełnić niedobór magnezu są źródła roślinne, zwłaszcza, że wiele produktów bogatych w magnez, takich jak orzechy, ciemno-zielone warzywa liściaste, rośliny strączkowe, produkty pełnoziarniste czy niektóre ryby są częścią ogólnie zdrowej diety. Uważa, że „każda ryba, która jest bogata w kwasy tłuszczowe omega-3 zawiera także duże ilości magnezu”. Woda również może być źródłem magnezu, jednak jego ilość jest różna w zależności od jej rodzaju. W związku z tym, że tak wiele produktów pokarmowych jest przetwarzana, co obniża zawartość składników mineralnych i witamin, nie łatwo uzupełnić niedostatek magnezu w całości poprzez dietę (również i gotowanie usuwa magnez z żywności). Jego suplementacja może okazać się niezbędna. Choć zalecane dzienne spożycie magnezu wynosi 420 mg/dzień dla mężczyzn i 320 dla kobiet40, wielu ekspertów uważa, że odpowiednią dawką dla osób dorosłych jest co najmniej 500 mg dziennie.

Niestety również niektóre leki mogą powodować niedobory magnezu, w tym leki moczopędne, antybiotyki i przeciwnowotworowe leki antineoplastyczne. Suplementacja magnezu może być szczególnie korzystna dla osób cierpiących m.in. na chorobę Leśniowskiego-Crohna, alkoholizm, enteropatię z nadwrażliwości na gluten i hiperglikemię41.

Bardzo duże dawki magnezu mogą powodować negatywne skutki, takie jak biegunka i skurcze żołądka. Osoby z niewydolnością nerek tracą zdolność do usuwania nadmiaru magnezu z krwi, dlatego podczas suplementacji powinny ściśle monitorować jego zawartość ze względu na ryzyko zatrucia. Objawy nadmiaru magnezu mogą obejmować nudności, biegunkę, utratę apetytu, osłabienie mięśni oraz bardzo niskie ciśnienie krwi42.

Podsumowanie

Magnez jest absolutnie niezbędny dla zachowania optymalnego zdrowia wraz z przybywaniem lat. Badania ujawniają, że minerał ten odgrywa wiele kluczowych ról w utrzymaniu zdrowych kości, serca i poprawnie funkcjonującego układu nerwowego. Magnez może pomagać przy migrenie, astmie czy nowotworach. Niestety, wiele starzejących się osób uważa, że trudno jest pozyskać wystarczającą jego ilość poprzez samą dietę. Na szczęście, suplementy stanowią wygodne i niedrogie rozwiązanie tego problemu.

Materiał wykorzystany za zgodą Life Extension. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  1. Available at: http://dietary-supplements.info.nih.gov/factsheets/magnesium.asp. Accessed March 3, 2008.
  2. Available at: http://dietary-supplements.info.nih.gov/factsheets/magnesium.asp. Accessed March 3, 2008.
  3. Available at: http://dietary-supplements.info.nih.gov/factsheets/magnesium.asp. Accessed March 3, 2008.
  4. Available at: http://dietary-supplements.info.nih.gov/factsheets/magnesium.asp. Accessed March 3, 2008.

  He K, Song Y, Belin RJ, Chen Y. Magnesium intake and the metabolic syndrome: epidemiologic evidence to date. J Cardiometab Syndr. 2006 Fall;1(5):351-5.

  Lopez-Ridaura R, Willett WC, Rimm EB, et al. Magnesium intake and risk of type 2 diabetes in men and women. Diabetes Care. 2004 Jan;27(1):134-40.

  Abbott RD, Ando F, Masaki KH, et al. Dietary magnesium intake and the future risk of coronary heart disease (the Honolulu Heart Program). Am J Cardiol. 2003 Sep 15;92(6):665-9.

  Slutsky I, Sadeghpour S, Li B, Liu G. Enhancement of synaptic plasticity through chronically reduced Ca2+ flux during uncorrelated activity. Neuron. 2004 Dec 2;44(5):835-49.

  Tucker KL, Hannan MT, Chen H, et al. Potassium, magnesium, and fruit and vegetable intakes are associated with greater bone mineral density in elderly men and women. Am J Clin Nutr. 1999 Apr;69(4):727-36.

  1. Available at: http://dietary-supplements.info.nih.gov/factsheets/magnesium.asp. Accessed March 3, 2008.
  2. Available at: http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/statistics/index.htm#7. Accessed February 27, 2008.

  Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA. 2002 Jan 16;287(3):356-9.

  1. Ma B, Lawson AB, Liese AD, Bell RA, Mayer-Davis EJ. Dairy, magnesium, and calcium intake in relation to insulin sensitivity: approaches to modeling a dose-dependent association. Am J Epidemiol. 2006 Sep 1;164(5):449-58.
  2. He K, Liu K, Daviglus ML, et al. Magnesium intake and incidence of metabolic syndrome among young adults. Circulation. 2006 Apr 4;113(13):1675-82.
  3. He K, Song Y, Belin RJ, Chen Y. Magnesium intake and the metabolic syndrome: epidemiologic evidence to date. J Cardiometab Syndr. 2006 Fall;1(5):351-5.
  4. He K, Song Y, Belin RJ, Chen Y. Magnesium intake and the metabolic syndrome: epidemiologic evidence to date. J Cardiometab Syndr. 2006 Fall;1(5):351-5.

  Bo S, Pisu E. Role of dietary magnesium in cardiovascular disease prevention, insulin sensitivity and diabetes. Curr Opin Lipidol. 2008 Feb;19(1):50-6.

  1. Lopez-Ridaura R, Willett WC, Rimm EB, et al. Magnesium intake and risk of type 2 diabetes in men and women. Diabetes Care. 2004 Jan;27(1):134-40.
  2. Pham PC, Pham PM, Pham SV, Miller JM, Pham PT. Hypomagnesemia in patients with type 2 diabetes. Clin J Am Soc Nephrol. 2007 Mar;2(2):366-73.
  3. Abbott RD, Ando F, Masaki KH, et al. Dietary magnesium intake and the future risk of coronary heart disease (the Honolulu Heart Program). Am J Cardiol. 2003 Sep 15;92(6):665-9.
  4. Klevay LM, Milne DB. Low dietary magnesium increases supraventricular ectopy. Am J Clin Nutr. 2002 Mar;75(3):550-4.
  5. Stepura OB, Martynow AI. Magnesium orotate in severe congestive heart failure (MACH). Int J Cardiol. 2008 Feb 15 [Epub ahead of print].
  6. Almoznino-Sarafian D, Berman S, Mor A, et al. Magnesium and C-reactive protein in heart failure: an anti-inflammatory effect of magnesium administration? Eur J Nutr. 2007 Jun;46(4):230-7.
  7. Bo S, Pisu E. Role of dietary magnesium in cardiovascular disease prevention, insulin sensitivity and diabetes. Curr Opin Lipidol. 2008 Feb;19(1):50-6.
  8. Slutsky I, Sadeghpour S, Li B, Liu G. Enhancement of synaptic plasticity through chronically reduced Ca2+ flux during uncorrelated activity. Neuron. 2004 Dec 2;44(5):835-49.
  9. Slutsky I, Sadeghpour S, Li B, Liu G. Enhancement of synaptic plasticity through chronically reduced Ca2+ flux during uncorrelated activity. Neuron. 2004 Dec 2;44(5):835-49.
  10. Slutsky I, Sadeghpour S, Li B, Liu G. Enhancement of synaptic plasticity through chronically reduced Ca2+ flux during uncorrelated activity. Neuron. 2004 Dec 2;44(5):835-49.
  11. Available at: http://www.john-libbey eurotext.fr/en/revues/bio_rech/mrh/e-docs/00/04/37/D8/article.md?type=text.html. Accessed February 26, 2008.
  12. Available at: http://www.john-libbey-eurotext.fr/en/revues/bio_rech/mrh/e-docs/00/04/27/67/resume.md. Accessed February 26, 2008.
  13. Mauskop A, Altura BM. Role of magnesium in the pathogenesis and treatment of migraines. Clin Neurosci. 1998;5(1):24-7.
  14. Mauskop A, Altura BT, Cracco RQ, Altura BM. Intravenous magnesium sulphate relieves migraine attacks in patients with low serum ionized magnesium levels: a pilot study. Clin Sci (Lond). 1995 Dec;89(6):633-6.
  15. Mauskop A, Altura BT, Cracco RQ, Altura BM. Intravenous magnesium sulfate rapidly alleviates headaches of various types. Headache. 1996 Mar;36(3):154-60.
  16. Mauskop A, Altura BM. Role of magnesium in the pathogenesis and treatment of migraines. Clin Neurosci. 1998;5(1):24-7.

  Boska MD, Welch KM, Barker PB, Nelson JA, Schultz L. Contrasts in cortical magnesium, phospholipid and energy metabolism between migraine syndromes. Neurology. 2002 Apr 23;58(8):1227-33.

  1. Silberstein SD, Goldberg J. Menstrually related migraine: breaking the cycle in your clinical practice. J Reprod Med. 2007 Oct;52(10):888-95.
  2. Boska MD, Welch KM, Barker PB, Nelson JA, Schultz L. Contrasts in cortical magnesium, phospholipid and energy metabolism between migraine syndromes. Neurology. 2002 Apr 23;58(8):1227-33.
  3. Folsom AR, Hong CP. Magnesium intake and reduced risk of colon cancer in a prospective study of women. Am J Epidemiol. 2006 Feb 1;163(3):232-5.
  4. Tucker KL, Hannan MT, Chen H, et al. Potassium, magnesium, and fruit and vegetable intakes are associated with greater bone mineral density in elderly men and women. Am J Clin Nutr. 1999 Apr;69(4):727-36.

  New SA, Robins SP, Campbell MK, et al. Dietary influences on bone mass and bone metabolism: further evidence of a positive link between fruit and vegetable consumption and bone health? Am J Clin Nutr. 2000 Jan;71(1):142-51.

  1. Rude RK, Gruber HE, Norton HJ, et al. Reduction of dietary magnesium by only 50% in the rat disrupts bone and mineral metabolism. Osteoporos Int. 2006;17(7):1022-32.
  2. Rude RK, Gruber HE, Norton HJ, et al. Reduction of dietary magnesium by only 50% in the rat disrupts bone and mineral metabolism. Osteoporos Int. 2006;17(7):1022-32.
  3. Carpenter TO, DeLucia MC, Zhang JH, et al. A randomized controlled study of effects of dietary magnesium oxide supplementation on bone mineral content in healthy girls. J Clin Endocrinol Metab. 2006 Dec;91(12):4866-72.
  4. Tobias JH, Steer CD, Emmett PM, et al. Bone mass in childhood is related to maternal diet in pregnancy. Osteoporos Int. 2005 Dec;16(12):1731-41.
  5. Tong GM, Rude RK. Magnesium deficiency in critical illness. J Intensive Care Med. 2005 Jan;20(1):3-17.
  6. Soutar A, Seaton A, Brown K. Bronchial reactivity and dietary antioxidants. Thorax. 1997 Feb;52(2):166-70.
  7. Skobeloff EM, Spivey WH, McNamara RM, Greenspon L. Intravenous magnesium sulfate for the treatment of acute asthma in the emergency department. JAMA. 1989 Sep 1;262(9):1210-3.
  8. Larsson SC, Bergkvist L, Wolk A. Magnesium intake in relation to risk of colorectal cancer in women. JAMA. 2005 Jan 5;293(1):86-9.
  9. Starobrat-Hermelin B, Kozielec T. The effects of magnesium physiological supplementation on hyperactivity in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Positive response to magnesium oral loading test. Magnes Res. 1997 Jun;10(2):149-56.
  10. Available at: http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/minerals/magnesium/. Accessed February 28, 2008.
  11. Available at: http://ods.od.nih.gov/factsheets/magnesium.asp. Accessed February 28, 2008.
  12. Available at: http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/minerals/magnesium/. Accessed February 28, 2008.

  Jaing TH, Hung IJ, Chung HT, et al. Acute hypermagnesemia: a rare complication of antacid administration after bone marrow transplantation. Clin Chim Acta. 2002 Dec;326(1-2):201-3.

Powiązane produkty:


Wiedza przekazywana przez portal ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady lekarskiej w rozumieniu Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Treści zawarte w serwisie w żadnym wypadku nie mogą zastąpić konsultacji ze specjalistą. Informacje tutaj zawarte są oparte na badaniach naukowych i wnioskach z nich płynących. Nie są one jednak gwarancją uzyskania identycznych efektów, gdyż to zależy od indywidualnego stanu zdrowia. Wszelkie roszczenia prawne wobec właściciela serwisu, dotyczące ewentualnych szkód pośrednich i bezpośrednich wśród użytkowników serwisu są wykluczone.

Copyright © 2019 Sklep internetowy www.LEsupplements.com. Wszelkie prawa zastrzeżone. LEsupplements® jest zastrzeżonym znakiem LifeExtensionIE Limited