Suplementy diety oparte na doniesieniach naukowych
Suplementy diety oparte na doniesieniach naukowych

PQQ. Jak odwrócić proces obumierania komórek mózgowych poprzez wzrost nowych mitochondriów

PQQ tworzy nowe mitochondria

Wpisując w Google hasło “mitochondrium” i “neurodegeneracja” znajdziesz setki badań, które łączą ze sobą te wyrazy.

Niszczenie mitochondriów w komórkach mózgowych jest główną przyczyną wszystkich zaburzeń neurodegeneracyjnych (chorób zwyrodnienia układu nerwowego), od choroby Parkinsona do demencji.[1]

Ten śmiertelny proces rozpoczyna się kiedy wolne rodniki powodują uszkodzenia komórek nerwowych. Jednak samo zwiększenie ilości spożywanych przeciwutleniaczy nie jest wystarczające, by zatrzymać tę kaskadę zwyrodnieniową. Cytując słowa pewnego zespołu naukowców w badaniu opublikowanym w lipcu 2011 roku:

“Kiedy mitochondria są zdestabilizowane, komórki „popełniają samobójstwo”. Dlatego same czynniki przeciwutleniające nie są wystarczające, aby zapobiegać uszkodzeniom nerwów, towarzyszącym wielu chorobom zwyrodnienia układu nerwowego”.[2]

Obiecującą wiadomością jest fakt, że istnieje nowatorska strategia, polegająca na zmuszeniu starzejących się komórek do produkcji nowych mitochondriów. Skutkiem tego, wiele zaburzeń związanych ze starzeniem się mózgu może zostać zatrzymane, a nawet odwrócone.

Ten artykuł to omówienie sposobu w jaki związek chemiczny o nazwie pirolochinolinochinon (PQQ) zmusza starzejące się komórki do produkcji nowych mitochondriów.[3] Proces ten, zwany biogenezą mitochondrialną, może zapobiec związanemu z wiekiem obumarciu komórek, które przyspieszają degenerację mózgu. Przedstawione również będą dowody świadczące o zdolnościach PQQ do pobudzania czynnika wzrostu nerwów, zwalczania udaru, choroby Alzheimera i Parkinsona oraz przyśpieszania regeneracji uszkodzonych komórek nerwowych.[4]

Niszczenie mitochondrium i degeneracja mózgu

PQQ zapobiega degeneracji mózgu

Każda ludzka komórka zawiera małe “organelle” zwane mitochondriami, które są niezbędne do życia. Mitochondria skutecznie konwertują spożywane przez nas pokarmy oraz tlen w czystą energię.

W wyniki ich ciągłej ekspozycji na wysoki poziom energii i tlenu, mitochondria są szczególnie podatne na uszkodzenia wywołane przez stres oksydacyjny.[5] Z czasem tracą swoją zdolność do skutecznego zarządzanie transferem energii poprzez przepływ elektronów.[6] Jako, że stają się coraz mniej sprawne, mitochondria akumulują strukturalne i funkcjonalne uszkodzenia, które następnie prowadzą do cyklu kolejnych uszkodzeń i słabnącej efektywności.[7] Oksydacyjne niszczenie mitochondriów obecnie uznaje się za główny czynnik starzenia się.[8]

Starzenie mitochondrialne dotyka zatem głównie mózgu.[9] Jako jeden z największych odbiorców energii i tlenu w organizmie, mózg jest organem niezwykle narażonym na niszczenie mitochondrium.[10] Ten proces obserwujemy w tkance mózgowej jako wybiórczą utratę komórek mózgowych w obszarach związanych z mobilnością, nauką i pamięcią, co jest przyczyną szybkiego pogarszają się tych funkcji wraz z wiekiem.[11]

W schorzeniach zwyrodnienia układu nerwowego, takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona, dysfunkcja mitochondriów wiąże się z nieprawidłową aktywnością komórek mózgowych i akumulacją toksycznych białek.[12] U starszych osób, które cierpią na udary i osłabione funkcje mitochondrialnych komórek mózgowych, występuje większy poziom uszkodzeń tkanki mózgowej oraz powolniejsza, mniej kompletna rekonwalescencja, niż u młodszych ofiar udaru.[13]

Nawet u na pozór zdrowych osób, nie cierpiących na choroby zwyrodnienia układu nerwowego czy udar, mogą wystąpić zaburzenia mitochondrialne w komórkach mózgowych. Dowody naukowe sugerują, że nawet jeśli stare neurony mogą funkcjonować właściwie, szybko stają się podatne na inne metaboliczne obciążenia procesu starzenia się.[14] Dlatego nawet niegroźna choroba lub minimalny uraz nagle może prowadzić do rozległego i nieodwracalnego osłabienia funkcji kognitywnych u starszych osób.

Obecnie istnieją dość solidne dowody sugerujące, że jeśli możemy zapobiec lub odwrócić rozkład mitochondrialny, to dzięki pobudzaniu produkcji nowych mitochondriów, możemy spowolnić sam proces starzenia się.[15] Jako, że starzenie mitochondrialne dotyka głównie mózgu, badania sugerują, że może on być również podstawowym beneficjentem nowej „medycyny mitochondrialnej”.[16] Dlatego specjaliści zajmujący się starzeniem mózgu, funkcjami kognitywnymi i chorobami zwyrodnienia układu nerwowego szczególnie interesują się terapiami skoncentrowanymi na mitochondrium.[17]

Jak się okazało, kluczowym elementem tych terapii jest PQQ (pirolochinolinochinon). Aby zrozumieć jak jego suplementacja może zapobiec przed zbyt szybkim starzeniem się twojego mózgu, zbadajmy szczegółowo dowody świadczące o jego bezpośrednim, neuroprotekcyjnym działaniu.

Naukowo potwierdzone korzyści ze stosowania PQQ

PQQ (pirolochinolinochinon) jako silny przeciwutleniacz

Najgodniejszy uwagi sposób, w jaki PQQ (pirolochinolinochinon) chroni mózg przed starzeniem się wiąże się z cyklem redoks.  Jako najsilniejsza substancja kojarzona z tym cyklem (w formie leku albo substancji odżywczej), PQQ skutecznie zmniejsza śmiertelny wpływ reaktywnych form tlenu w tkance mózgowej, tym samym pomagając trzymać istniejące mitochondria w nienaruszonym stanie.[18] Dowody sugerują, że PQQ pomaga również pozbyć się reaktywnych form tlenu,[19] co daje nadzieję w zmniejszaniu ładunku oksydacyjnego w mitochondriach mózgowych.

PQQ pobudza również mózg do produkcji zdrowych, nowych mitochondriów w procesie znanym jako biogeneza mitochondrialna.[20] Biogeneza mitochondrialna jest skuteczną, naturalną odpowiedzią na osłabione funkcje mitochondrialne.[21] Stosowanie “mitochondrialnych odżywek” takich jak PQQ, które pobudzają biogenezę, może być istotnym krokiem w kierunku zachowania „młodych” funkcji mózgowych.[22]

Jednak stosowanie PQQ przynosi również dwie inne korzyści, które są dodatkiem do jej imponującej ochrony przed oksydacją i zdolnościami do zabezpieczania mitochondriów.

PQQ pobudza naturalną produkcję czynnika wzrostu nerwów,[23] który wywołuje wzrost i rozgałęzienie się komórek nerwowych.[24] Jego obecność jest decydująca przy naprawianiu uszkodzeń spowodowanych przez udar w wyniku niedokrwienia (utraty dopływu krwi) lub przez uraz. Innymi słowy, PQQ potrafi pobudzić mózg i tkanki nerwowe do samouzdrowienia.[25] Jest to bardzo ważna wiadomość dla osób, które ucierpiały w wyniku urazu lub udaru albo doznały bardziej subtelnych uszkodzeń, mogących prowadzić do tak zwanego otępienia wielozawałowego.[26]

Leczenie za pomocą PQQ zmniejsza wpływ ekscytotoksyczności w komórkach mózgowych.[27] Ekscytotoksyczność pojawia się kiedy neurony stają się elektrycznie lub chemicznie nadpobudzone. Jest jedną z podstawowych przyczyn wielu schorzeń związanych z osłabionymi funkcjami kognitywnymi u osób starszych, wliczając w to choroby Alzheimera i Parkinsona. Ekscytotoksyczność wiąże się również z pewnymi rodzajami epilepsji.[28]

Dzięki cyklowi redoks PQQ jest w stanie chemicznie modyfikować receptory pod kątem silnego neuroprzekaźnika ekscytotoksyczności, znanego jako NMDA (kwas N-metylo-D-asparaginianowy).[29] Pod wpływem PQQ, receptory NMDA dosłownie “wygaszają się” i przestają wywoływać toksyczny wpływ, który prowadzi do zaburzenia neuronowego.[30] Dzięki powiązaniu z innymi mechanizmami, PQQ chroni również przed środowiskową neurotoksycznością, jak np. w przypadku śmiertelnego zatrucia rtęcią.[31]

Co musisz wiedzieć: PQQ i mitochondria

 • Jak wiadomo, utrata funkcji mitochondrialnych jest główną przyczyną starzenia się ludzkich tkanek.
 • Ta utrata jest szczególnie zauważalna w komórkach mózgowych, które cierpią na nieproporcjonalną ekspozycję na stres oksydacyjny, który uszkadza mitochondria.
 • Skutkiem tego jest przyspieszony proces starzenia się mózgu, któremu da się jednak zapobiec.
 • Starożytną, mitochondrialną substancję odżywczą PQQ (pirolochinolinochinon), która powszechnie występuje w wielu organizmach żywych, udało się ostatnio wyprodukować w znacznych ilościach, dzięki nowemu procesowi pochodzącemu z Japonii.
 • PQQ chroni i przywraca związane z wiekiem osłabienie funkcji mitochondrialnych, a nawet zwiększa liczbę mitochondriów w twoich tkankach.
 • PQQ zapewnia neuroprotekcję poprzez zwalczanie zaburzeń mitochondrialnych w mózgu i obwodowych komórkach nerwowych.
 • Unikalne działanie PQQ daje nadzieję w zapobieganiu spadku kognitywnego u starszych osób, związanych z udarem deficytów neurologicznych i chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego.
 • PQQ poprawia również funkcje odpornościowe oraz posiada właściwości kardioprotekcyjne – czynniki które są istotne w zwiększaniu długowieczności.

Potężna i potwierdzona neuroprotekcja

PQQ (pirolochinolinochinon) działa neuroprotekcyjnie

Neuroprotekcyjne działanie PQQ (pirolochinolinochinon)  w laboratorium przekłada się na imponującą ochronę przed związanym z wiekiem spadkiem funkcji poznawczych. Oto dane potwierdzające te wyniki:

Udar jest trzecią z głównych przyczyn śmierci wśród starszych Amerykanów, która zabija blisko 136 000 osób rocznie i sprawia, że kolejne sześć milionów osób w tym kraju żyje z poważnymi jego następstwami.[32] W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach wykazano, że leczenie udaru za pomocą PQQ spowodowało znaczną redukcję rozmiaru uszkodzeń mózgu — nawet, kiedy został podany po wywołaniu udaru.[33] Inne próby ujawniły, że dzięki suplementacji PQQ u zwierząt po przebytym udarze, nastąpiła znaczna poprawa wyników neurobehawioralnych.[34]

Spadek kognitywny spowodowany przez choroby Alzheimera i Parkinsona każdego roku kradnie radość i satysfakcję z życia setkom tysięcy starszych Amerykanów. PQQ chroni komórki mózgowe przed dwoma śmiertelnymi białkami o nazwie beta amyloid i alfa synukleina, które wywołają te stany chorobowe.[35] Skutkiem tego mniej komórek mózgowych obumiera, a funkcje mózgowe zostają zachowane, co daje jaśniejszą przyszłość dla ofiar tych wyniszczających chorób.[36]

Spadek funkcji poznawczych często występuje u pacjentów nawet kiedy nie zdiagnozowano u nich choroby zwyrodnienia układu nerwowego czy udaru. Niedawne badania z Japonii, gdzie próby nad PQQ są bardziej zaawansowane wykazały, że u zdrowych zwierząt suplementacja PQQ (pirolochinolinochinonem) poprawiła zdolności uczenia się.[37] Kiedy zwierzęta przez 48 godzin były poddawane wpływowi ekstremalnego stresu oksydacyjnego (by naśladować przyśpieszony proces starzenia się), w grupie stosującej suplementacje PQQ wykazano lepsze funkcje pamięciowe, co więcej – poprawa ta utrzymywała się przez długi okres.

W podobnej próbie, u starszych zwierząt (tak jak w przypadku wielu starszych ludzi) wykazano znacznie osłabione zdolności uczenia się.[38] Jednak po suplementacji PQQ, osobniki w podeszłym wieku z łatwością pokonywały labirynt, a nawet zapamiętywały przebytą drogę w dużo lepszym stopniu, niż nieleczone zwierzęta, u których wykazano utratę pamięci aż o około 60%.

Jednak korzyści PQQ w odniesieniu do neuronów nie ograniczają się wyłącznie do czynników kognitywnych. Przekładają się również na inne, powszechne, związane z wiekiem problemy, takie jak napady i uszkodzenia nerwów obwodowych.

Wraz ze starzeniem się mózgu, zwiększa się częstotliwość występowania napadów, które mogą odpowiadać za urazy fizyczne, jak również neurologiczne deficyty.[39] Poprzez zwalczanie negatywnych – związanych z emocjami – efektów neuroprzekaźnika NMDA wywołujących napady, PQQ hamuje spontaniczną czynność napadową i skraca czas trwania chemicznie wywołanych ataków u zwierząt.[40] PQQ osiąga ten efekt nie hamując normalnej działalności receptora NMDA czy podstawowych zachowań.[41]

Uszkodzenia rdzeniowych i obwodowych nerwów powodują znaczną utratę ich funkcji u osób starszych, które są skutkiem głównych lub mniejszych urazów i kostnej degeneracji kręgosłupa. Prowadzi to do zmniejszonej mobilności, osłabionych funkcji jelit i pęcherza, spadku poziomu satysfakcji z pożycia seksualnego, a nawet wczesnej śmierci w wyniku komplikacji.[42]

Spektakularne wyniki osiągnięto u zwierząt, którym podanie PQQ pobudziło produkcję i uwalnianie czynnika wzrostu nerwów. Wywołane przez PQQ pobudzenie tego czynnika przyspiesza wzrost komórek, które produkują ważne, izolacyjne powłoki komórek nerwowych oraz poprawia naturalną naprawę uszkodzonych nerwów.[43] W pewnym badaniu, jednocentymetrowa przerwa w nerwie kulszowym uległa szybkiej regeneracji po leczeniu PQQ, zwiększając prędkość przewodzenia i siłę impulsu nerwowego oraz liczbę komórek nerwowych wewnątrz powłoki.[44]

 PQQ: od gwiezdnego pyłu do ochrony mitochondrium

PQQ (pirolochinolinochinon) to nowa witamina

PQQ (pirolochinolinochinon) odkryto zaledwie trzy dekady temu,[45] ale jego pochodzenie wydają się być tak stare jak sam wszechświat. Jako istotny i niezbędny komponent procesów związanych z transferem energii w żywych komórkach, PQQ jest zaawansowaną, organiczną molekułą, którą naukowcy zidentyfikowali w gwiezdnym pyle zebranym z komet przechodzących przez nasz układ słoneczny.[46]

Powszechna obecność PQQ w żywej materii oraz jego interesujące pochodzenie skłoniło naukowców do przeprowadzenia wielu badań. Motorem napędowym tych testów było niedawne odkrycie procesu produkcji PQQ przez naturalną bakteryjną fermentację.[47]

Od tego czasu uznaje się, że PQQ funkcjonuje jako istotna ludzka substancja odżywczanowa witamina, jak mawiają naukowcy.[48]

PQQ pobudza wzrost i rozwój istot żywych, od bakterii do wyższych ssaków.[49] U ssaków (wliczając ludzi) PQQ bezpośrednio moduluje i spowalnia proces mitochondrialnego starzenia się.[50]

Badania wykazały, że u zwierząt cierpiących na niedostatek PQQ powstaje wiele z typowych oznak starzenia się: spowolniony wzrost tkanki; osłabione funkcje reprodukcyjne; uszkodzona skóra oraz integralność kości i tkanki łącznej; osłabiony układ immunologiczny i co najważniejsze spadek funkcji poznawczych.[51] Po przywróceniu PQQ do prawidłowego poziomu, wszystkie te anormalności znikają.[52]

PQQ funkcjonuje w komórkach żywych jako “regulator cyklu redoks”, co oznacza, że moduluje przepływ elektronów, które decydują, czy dana reakcja chemiczna powoduje utlenianie czy redukcję (redoks).[53]Niezbędny jest zatem do ochrony mitochondrium przed atakami reaktywnych form tlenu, które są generowane podczas czynności wymagających transferu energii.[54]

Wiele korzystnych przeciwutleniających substancji odżywczych, takich jak kwercetyna, wyciąg z zielonej herbaty oraz witamina C, z technicznego punku widzenia regulują cykl redoks, co tym samym zapewnia pewną ochronę mitochondrialną.[55] Jednak PQQ jest zdecydowanie bardziej skuteczny. Pojedyncza cząsteczka PQQ może ulec ponad 20 000 cykli utleniania/redukcji zanim zostanie zniszczona, podczas gdy bardziej konwencjonalne substancje wytrzymują w najlepszym razie około 800 cykli.[56]

Ten niewiarygodny potencjał sprawia, że PQQ potrafi skutecznie chronić mitochondria. W warunkach laboratoryjnych kultury bakterii, aby móc wspomagać zdrowy wzrost i parametry reprodukcyjne, potrzebowały tylko jego pikogramowych ilości (jedna bilionowa grama).[57]

PQQ chroni mitochondria – broniąc tym samym komórki mózgowe przed uszkodzeniami mitochondrialnego procesu starzenia się.

Jak zwiększyć odporność i poprawić zdrowie sercowo-naczyniowe

PQQ (pirolochinolinochinon) wspiera układ krwionośny i immunologiczny

Nadzwyczajne przeciwstarzeniowe korzyści PQQ (pirolochinolinochinon) nie ograniczają się wyłącznie do mózgu. Pojawiające się badania demonstrują nadzwyczajny wpływ na dwa inne, istotne w odniesieniu do długowieczności układy – krwionośny i immunologiczny.

Mitochondria stanowią aż jedną trzecią masy ludzkiego serca.[58] Wiarygodna kontrola jakości mitochondriów serca jest zatem nowym, głównym celem zapobiegania chorobom tego organu.[59] PQQ jest bardzo efektywnym czynnikiem kardioprotekcyjnym z powodu swoich zdolności do zmiatania wolnych rodników i ochrony mitochondrium.[60]

Leczenie PQQ przed bądź po eksperymentalnie wywołanym ataku serca w modelach zwierzęcych wielokrotnie przynosiło korzystne efekty. PQQ zmniejszał rozmiar uszkodzeń w mięśniu sercowym, doprowadzając do prawidłowego zwiększenia ciśnienia skurczowego w lewej komorze.[61] Leczenie zmniejszyło również częstotliwość występowania migotania komór, powszechnej i śmiertelnej komplikacji ataków serca. W podobnej próbie, PQQ zmniejszył rozmiar martwicy niedokrwiennej równie dobrze co metoprololowe leki na receptę. Udowodniono także, że PQQ skuteczniej niż metoprolol chroni mitochondria przed uszkodzeniami oksydacyjnymi spowodowanymi przez zawał.[62]

Komórki układu immunologicznego funkcjonują w oparciu o odpowiednie dostawy PQQ.[63] Jest to szczególnie istotne dla osób starszych, u których funkcje odpornościowe słabną wraz z wiekiem. Niedobór PQQ powoduje uszkodzenia w złożonych gałęziach układu immunologicznego, osłabiając jego zdolności do odpowiedzi na szkodliwe bodźce i podniesione ryzyko infekcji.[64] Dawka przeznaczona dla ludzi, obejmująca zaledwie 100-400 mikrogram PQQ na dzień maksymalizuje wrażliwość istotnych limfocytów B- i T  (krwinki białe zwalczające infekcje) na zewnętrzne bodźce.[65]

Podsumowanie

Osłabienie funkcji mitochondrialnych jest zarówno przyczyną, jak i konsekwencją procesu starzenia się, która wywołuje cykl uszkodzeń oksydacyjnych, niszczących komórki mózgowe. Pomimo, że spożywanie przeciwutleniaczy jest bardzo istotne, obecnie naukowcy uznają je tylko jako część wszechstronnej strategii zapobiegawczej.

Odżywczy PQQ (pirolochinolinochinon), istotny dla wielu form życia na Ziemi, stanowi skuteczną strategię walczącą z procesem starzenia mózgu. PQQ chroni mitochondria przed narastającymi uszkodzeniami oksydacyjnymi i pobudza wzrost nowych mitochondriów, przywracając tym samym prawidłowe funkcję komórek mózgowych.

Wpływ PQQ na mitochondria mózgu, w połączeniu z jego innymi korzystnymi właściwościami neuroprotekcyjnymi, czyni z niego naturalne rozwiązanie problemu utraty funkcji mózgowych pojawiających się wraz z wiekiem. Biorąc pod uwagę ostatnio odkryte kardioprotekcyjne i zwiększające odporność właściwości PQQ, jest mnóstwo powodów aby włączyć PQQ do swojego programu suplementacji.

Materiał wykorzystany za zgodą Life Extension. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 • [1]Facecchia K, Fochesato LA, Ray SD, Stohs SJ, Pandey S. Oxidative toxicity in neurodegenerative diseases: role of mitochondrial dysfunction and therapeutic strategies. J Toxicol. 2011;2011:683728. Epub 2011 Jul 14.

  Martin LJ. Mitochondrial and cell death mechanisms in neurodegenerative diseases. Pharmaceuticals (Basel). 2010;3(4):839-915.

  [2] Facecchia K, Fochesato LA, Ray SD, Stohs SJ, Pandey S. Oxidative toxicity in neurodegenerative diseases: role of mitochondrial dysfunction and therapeutic strategies. J Toxicol. 2011;2011:683728. Epub 2011 Jul 14.

  [3] Chowanadisai W, Bauerly KA, Tchaparian E, Wong A, Cortopassi GA, Rucker RB. Pyrroloquinoline quinone stimulates mitochondrial biogenesis through cAMP response element-binding protein phosphorylation and increased PGC-1a expression. J Biol Chem. 2010 Jan 1;285(1):142-52.

  [4] Yamaguchi K, Sasano A, Urakami T, Tsuji T, Kondo K. Stimulation of nerve growth factor production by pyrroloquinoline quinone and its derivatives in vitro and in vivo. Biosci Biotechnol Biochem. 1993 Jul;57(7):1231-3.

  Murase K, Hattori A, Kohno M, Hayashi K. Stimulation of nerve growth factor synthesis/secretion in mouse astroglial cells by coenzymes. Biochem Mol Biol Int. 1993 Jul;30(4):615-21.

  Jensen FE, Gardner GJ, Williams AP, Gallop PM, Aizenman E, Rosenberg PA. The putative essential nutrient pyrroloquinoline quinone is neuroprotective in a rodent model of hypoxic/ischemic brain injury. Neuroscience. 1994 Sep;62(2):399-406.

  Zhang JJ, Zhang RF, Meng XK. Protective effect of pyrroloquinoline quinone against Abeta-induced neurotoxicity in human neuroblastoma SH-SY5Y cells. Neurosci Lett. 2009 Oct 30;464(3):165-9.

  Kim J, Harada R, Kobayashi M, Kobayashi N, Sode K. The inhibitory effect of pyrroloquinoline quinone on the amyloid formation and cytotoxicity of truncated alpha-synuclein. Mol Neurodegener. 2010;5:20.

  Liu S, Li H, Ou Yang J, et al. Enhanced rat sciatic nerve regeneration through silicon tubes filled with pyrroloquinoline quinone. Microsurgery. 2005;25(4):329-37.

  [5] Szeto HH. Mitochondria-targeted peptide antioxidants: novel neuroprotective agents. AAPS J. 2006 Aug 18;8(3):E521-31.

  [6] Head E, Nukala VN, Fenoglio KA, Muggenburg BA, Cotman CW, Sullivan PG. Effects of age, dietary, and behavioral enrichment on brain mitochondria in a canine model of human aging. Exp Neurol. 2009 Nov;220(1):171-6.

  Davidson VL. Electron transfer in quinoproteins. Arch Biochem Biophys. 2004 Aug 1;428(1):32-40.

  Boveris A, Navarro A. Brain mitochondrial dysfunction in aging. IUBMB Life. 2008 May;60(5):308-14.

  [7] Brunk UT, Terman A. The mitochondrial-lysosomal axis theory of aging: accumulation of damaged mitochondria as a result of imperfect autophagocytosis. Eur J Biochem. 2002 Apr;269(8):1996-2002.

  Liu J, Atamna H, Kuratsune H, Ames BN. Delaying brain mitochondrial decay and aging with mitochondrial antioxidants and metabolites. Ann N Y Acad Sci. 2002 Apr;959:133-66.

  Eckert A, Schmitt K, Gotz J. Mitochondrial dysfunction – the beginning of the end in Alzheimer’s disease? Separate and synergistic modes of tau and amyloid-b toxicity. Alzheimers Res Ther. 2011 May 5;3(2):15.

  [8] Ames BN, Liu J. Delaying the mitochondrial decay of aging with acetylcarnitine. Ann N Y Acad Sci. 2004 Nov;1033:108-16.

  [9] Boveris A, Navarro A. Brain mitochondrial dysfunction in aging. IUBMB Life. 2008 May;60(5):308-14.

  Aliev G, Palacios HH, Walrafen B, Lipsitt AE, Obrenovich ME, Morales L. Brain mitochondria as a primary target in the development of treatment strategies for Alzheimer disease. Int J Biochem Cell Biol. 2009 Oct;41(10):1989-2004.

  [10] Shankar SK. Biology of aging brain. Indian J Pathol Microbiol. 2010 Oct-Dec;53(4):595-604.

  Dong W, Cheng S, Huang F, et al. Mitochondrial dysfunction in long-term neuronal cultures mimics changes with aging. Med Sci Monit. 2011 Apr;17(4):BR91-6.

  Grammas P, Martinez J, Miller B. Cerebral microvascular endothelium and the pathogenesis of neurodegenerative diseases. Expert Rev Mol Med. 2011;13:e19.

  Available at: http://www.acnp.org/g4/gn401000064/ch064.html. Accessed August 30, 2011.

  [11] Ames BN, Liu J. Delaying the mitochondrial decay of aging with acetylcarnitine. Ann N Y Acad Sci. 2004 Nov;1033:108-16.

  Shankar SK. Biology of aging brain. Indian J Pathol Microbiol. 2010 Oct-Dec;53(4):595-604.

  [12] Eckert A, Schmitt K, Gotz J. Mitochondrial dysfunction – the beginning of the end in Alzheimer’s disease? Separate and synergistic modes of tau and amyloid-b toxicity. Alzheimers Res Ther. 2011 May 5;3(2):15.

  Schapira AH, Jenner P. Etiology and pathogenesis of Parkinson’s disease. Mov Disord. 2011 May;26(6):1049-55.

  Reddy PH, Reddy TP. Mitochondria as a therapeutic target for aging and neurodegenerative diseases. Curr Alzheimer Res. 2011 Jun 1;8(4):393-409.

  [13] Li N, Kong X, Ye R, Yang Q, Han J, Xiong L. Age-related differences in experimental stroke: possible involvement of mitochondrial dysfunction and oxidative damage. Rejuvenation Res. 2011 Jun;14(3):261-73.

  [14] Shankar SK. Biology of aging brain. Indian J Pathol Microbiol. 2010 Oct-Dec;53(4):595-604.

  [15] Ames BN, Liu J. Delaying the mitochondrial decay of aging with acetylcarnitine. Ann N Y Acad Sci. 2004 Nov;1033:108-16.

  [16] Reddy PH, Reddy TP. Mitochondria as a therapeutic target for aging and neurodegenerative diseases. Curr Alzheimer Res. 2011 Jun 1;8(4):393-409.

  [17] Reddy PH, Reddy TP. Mitochondria as a therapeutic target for aging and neurodegenerative diseases. Curr Alzheimer Res. 2011 Jun 1;8(4):393-409.

  Bagh MB, Thakurta IG, Biswas M, Behera P, Chakrabarti S. Age-related oxidative decline of mitochondrial functions in rat brain is prevented by long term oral antioxidant supplementation. Biogerontology. 2011 Apr;12(2):119-31.

  [18] Rucker R, Chowanadisai W, Nakano M. Potential physiological importance of pyrroloquinoline quinone. Altern Med Rev. 2009 Sep;14(3):268-77.

  Nunome K, Miyazaki S, Nakano M, Iguchi-Ariga S, Ariga H. Pyrroloquinoline quinone prevents oxidative stress-induced neuronal death probably through changes in oxidative status of DJ-1. Biol Pharm Bull. 2008 Jul;31(7):1321-6.

  [19] Hamagishi Y, Murata S, Kamei H, Oki T, Adachi O, Ameyama M. New biological properties of pyrroloquinoline quinone and its related compounds: inhibition of chemiluminescence, lipid peroxidation and rat paw edema. J Pharmacol Exp Ther. 1990 Dec;255(3):980-5.

  Zhang Y, Rosenberg PA. The essential nutrient pyrroloquinoline quinone may act as a neuroprotectant by suppressing peroxynitrite formation. Eur J Neurosci. 2002 Sep;16(6):1015-24.

  [20] Chowanadisai W, Bauerly KA, Tchaparian E, Wong A, Cortopassi GA, Rucker RB. Pyrroloquinoline quinone stimulates mitochondrial biogenesis through cAMP response element-binding protein phosphorylation and increased PGC-1a expression. J Biol Chem. 2010 Jan 1;285(1):142-52.

  [21] Onyango IG, Lu J, Rodova M, Lezi E, Crafter AB, Swerdlow RH. Regulation of neuron mitochondrial biogenesis and relevance to brain health. Biochim Biophys Acta. 2010 Jan;1802(1):228-34.

  [22] Liu J. The effects and mechanisms of mitochondrial nutrient alpha-lipoic acid on improving age-associated mitochondrial and cognitive dysfunction: an overview. Neurochem Res. 2008 Jan;33(1):194-203.

  [23] Yamaguchi K, Sasano A, Urakami T, Tsuji T, Kondo K. Stimulation of nerve growth factor production by pyrroloquinoline quinone and its derivatives in vitro and in vivo. Biosci Biotechnol Biochem. 1993 Jul;57(7):1231-3

  Murase K, Hattori A, Kohno M, Hayashi K. Stimulation of nerve growth factor synthesis/secretion in mouse astroglial cells by coenzymes. Biochem Mol Biol Int. 1993 Jul;30(4):615-21.

  [24] Zhou L, Too HP. Mitochondrial localized STAT3 is involved in NGF induced neurite outgrowth. PLoS One. 2011;6(6):e21680

  [25] Urakami T, Tanaka A, Yamaguchi K, Tsuji T, Niki E. Synthesis of esters of coenzyme PQQ and IPQ, and stimulation of nerve growth factor production. Biofactors. 1995-1996;5(3):139-46.

  [26] Clarkson AN, Overman JJ, Zhong S, Mueller R, Lynch G, Carmichael ST. AMPA receptor-induced local brain-derived neurotrophic factor signaling mediates motor recovery after stroke. J Neurosci. 2011 Mar 9;31(10):3766-75.

  Ding J, Cheng Y, Gao S, Chen J. Effects of nerve growth factor and Noggin-modified bone marrow stromal cells on stroke in rats. J Neurosci Res. 2011 Feb;89(2):222-30.

  Mielke R, Möller HJ, Erkinjuntti T, Rosenkranz B, Rother M, Kittner B. Propentofylline in the treatment of vascular dementia and Alzheimer-type dementia: overview of phase I and phase II clinical trials. Alzheimer Dis Assoc Disord. 1998;12 Suppl 2:S29-35.

  Minnich JE, Mann SL, Stock M, et al. Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) gene delivery protects cortical neurons from dying following a traumatic brain injury. Restor Neurol Neurosci. 2010;28(3):293-309.

  [27] Bishop A, Gallop PM, Karnovsky ML. Pyrroloquinoline quinone: a novel vitamin? Nutr Rev. 1998 Oct;56(10):287-93.

  Hara H, Hiramatsu H, Adachi T. Pyrroloquinoline quinone is a potent neuroprotective nutrient against 6-hydroxydopamine-induced neurotoxicity. Neurochem Res. 2007 Mar;32(3):489-95.

  [28] Sanchez RM, Wang C, Gardner G, et al. Novel role for the NMDA receptor redox modulatory site in the pathophysiology of seizures. J Neurosci. 2000 Mar 15;20(6):2409-17.

  [29] Aizenman E, Hartnett KA, Zhong C, Gallop PM, Rosenberg PA. Interaction of the putative essential nutrient pyrroloquinoline quinone with the N-methyl-D-aspartate receptor redox modulatory site. J Neurosci. 1992 Jun;12(6):2362-9.

  [30] Aizenman E, Jensen FE, Gallop PM, Rosenberg PA, Tang LH. Further evidence that pyrroloquinoline quinone interacts with the N-methyl-D-aspartate receptor redox site in rat cortical neurons in vitro. Neurosci Lett. 1994 Feb 28;168(1-2):189-92.

  Scanlon JM, Aizenman E, Reynolds IJ. Effects of pyrroloquinoline quinone on glutamate-induced production of reactive oxygen species in neurons. Eur J Pharmacol. 1997 May 12;326(1):67-74.

  Hirakawa A, Shimizu K, Fukumitsu H, Furukawa S. Pyrroloquinoline quinone attenuates iNOS gene expression in the injured spinal cord. Biochem Biophys Res Commun. 2009 Jan 9;378(2):308-12.

  [31] Zhang P, Xu Y, Sun J, Li X, Wang L, Jin L. Protection of pyrroloquinoline quinone against methylmercury-induced neurotoxicity via reducing oxidative stress. Free Radic Res. 2009 Mar;43(3):224-33.

  [32] Available at: http://www.cdc.gov/nchs/fastats/stroke.htm. Accessed August 9, 2011.

  [33] Jensen FE, Gardner GJ, Williams AP, Gallop PM, Aizenman E, Rosenberg PA. The putative essential nutrient pyrroloquinoline quinone is neuroprotective in a rodent model of hypoxic/ischemic brain injury. Neuroscience. 1994 Sep;62(2):399-406.

  [34] Zhang Y, Feustel PJ, Kimelberg HK. Neuroprotection by pyrroloquinoline quinone (PQQ) in reversible middle cerebral artery occlusion in the adult rat. Brain Res. 2006 Jun 13;1094(1):200-6.

  [35] Zhang JJ, Zhang RF, Meng XK. Protective effect of pyrroloquinoline quinone against Abeta-induced neurotoxicity in human neuroblastoma SH-SY5Y cells. Neurosci Lett. 2009 Oct 30;464(3):165-9.

  Kim J, Harada R, Kobayashi M, Kobayashi N, Sode K. The inhibitory effect of pyrroloquinoline quinone on the amyloid formation and cytotoxicity of truncated alpha-synuclein. Mol Neurodegener. 2010;5:20.

  [36] Zhang JJ, Zhang RF, Meng XK. Protective effect of pyrroloquinoline quinone against Abeta-induced neurotoxicity in human neuroblastoma SH-SY5Y cells. Neurosci Lett. 2009 Oct 30;464(3):165-9.

  [37] Ohwada K, Takeda H, Yamazaki M, et al. Pyrroloquinoline quinone (PQQ) prevents cognitive deficit caused by oxidative stress in rats. J Clin Biochem Nutr. 2008 Jan;42:29-34.

  [38] Takatsu H, Owada K, Abe K, Nakano M, Urano S. Effect of vitamin E on learning and memory deficit in aged rats. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2009;55(5):389-93.

  [39] Nikl J. Epilepsy in the elderly. Ideggyogy Sz. 2011 Mar 30;64(3-4):78-87.

  [40] Sanchez RM, Wang C, Gardner G, et al. Novel role for the NMDA receptor redox modulatory site in the pathophysiology of seizures. J Neurosci. 2000 Mar 15;20(6):2409-17.

  [41] Sanchez RM, Wang C, Gardner G, et al. Novel role for the NMDA receptor redox modulatory site in the pathophysiology of seizures. J Neurosci. 2000 Mar 15;20(6):2409-17.

  [42] Richmond TS, Lemaire J. Years of life lost because of gunshot injury to the brain and spinal cord. Am J Phys Med Rehabil. 2008 Aug;87(8):609-15; quiz 15-8.

  Sipski ML. The impact of spinal cord injury on female sexuality, menstruation and pregnancy: a review of the literature. J Am Paraplegia Soc. 1991 Jul;14(3):122-6.

  [43] Liu S, Li H, Ou Yang J, et al. Enhanced rat sciatic nerve regeneration through silicon tubes filled with pyrroloquinoline quinone. Microsurgery. 2005;25(4):329-37.

  [44] Liu S, Li H, Ou Yang J, et al. Enhanced rat sciatic nerve regeneration through silicon tubes filled with pyrroloquinoline quinone. Microsurgery. 2005;25(4):329-37.

  [45] Salisbury SA, Forrest HS, Cruse WB, Kennard O. A novel coenzyme from bacterial primary alcohol dehydrogenases. Nature. 1979 Aug 30;280(5725):843-4.

  Ameyama M, Matsushita K, Ohno Y, Shinagawa E, Adachi O. Existence of a novel prosthetic group, PQQ, in membrane-bound, electron transport chain-linked, primary dehydrogenases of oxidative bacteria. FEBS Lett. 1981 Aug 3;130(2):179-83.

  [46] Kissel J, Krueger FR, Silén J, Clark BC. The Cometary and Interstellar Dust Analyzer at comet 81P/Wild 2. Science. 2004 Jun 18;304(5678):1774-6.

  Krueger FR, Werther W, Kissel J, Schmid ER. Assignment of quinone derivatives as the main compound class composing ‘interstellar’ grains based on both polarity ions detected by the ‘Cometary and Interstellar Dust Analyser’ (CIDA) onboard the spacecraft STARDUST. Rapid Commun Mass Spectrom. 2004;18(1):103-11.

  Rucker R, Chowanadisai W, Nakano M. Potential physiological importance of pyrroloquinoline quinone. Altern Med Rev. 2009 Sep;14(3):268-77.

  [47] Urakami T, Inventor; Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc, assignee. PROCESS FOR THE PREPARATION OF PYRROLO-QUINOLINE QUINONE. US patent 5,344,768. 1994.

  Yamaguchi K, Tsuji T, Urakami T, Kondo K; Inventors. Mitsubishi Gas Chemical Company; Sagami Chemical Research Center, assignee. Nerve growth factor production accelerators and compositions for preventing or treating neuronal degeneration. US patent 5,846,977.1998.

  Adachi O, Moonmangmee D, Shinagawa E, Toyama H, Yamada M, Matsushita K. New quinoproteins in oxidative fermentation. Biochim Biophys Acta. 2003 Apr 11;1647(1-2):10-7.

  Adachi O, Moonmangmee D, Toyama H, Yamada M, Shinagawa E, Matsushita K. New developments in oxidative fermentation. Appl Microbiol Biotechnol. 2003 Feb;60(6):643-53.

  Adachi O, Tanasupawat S, Yoshihara N, Toyama H, Matsushita K. 3-dehydroquinate production by oxidative fermentation and further conversion of 3-dehydroquinate to the intermediates in the shikimate pathway. Biosci Biotechnol Biochem. 2003 Oct;67(10):2124-31.

  [48] Bishop A, Gallop PM, Karnovsky ML. Pyrroloquinoline quinone: a novel vitamin? Nutr Rev. 1998 Oct;56(10):287-93.

  Kasahara T, Kato T. Nutritional biochemistry: A new redox-cofactor vitamin for mammals. Nature. 2003 Apr 24;422(6934):832.

  Gallop PM, Paz MA, Flückiger R, Henson E. Is the antioxidant, anti-inflammatory putative new vitamin, PQQ, involved with nitric oxide in bone metabolism? Connect Tissue Res. 1993;29(2):153-61.

  [49] Rucker R, Chowanadisai W, Nakano M. Potential physiological importance of pyrroloquinoline quinone. Altern Med Rev. 2009 Sep;14(3):268-77.

  Ameyama M, Matsushita K, Shinagawa E, Hayashi M, Adachi O. Pyrroloquinoline quinone: excretion by methylotrophs and growth stimulation for microorganisms. Biofactors. 1988 Jan;1(1):51-3.

  [50] Stites T, Storms D, Bauerly K, et al. Pyrroloquinoline quinone modulates mitochondrial quantity and function in mice. J Nutr. 2006 Feb;136(2):390-6.

  Rucker R, Chowanadisai W, Nakano M. Potential physiological importance of pyrroloquinoline quinone. Altern Med Rev. 2009 Sep;14(3):268-77.

  [51] Rucker R, Chowanadisai W, Nakano M. Potential physiological importance of pyrroloquinoline quinone. Altern Med Rev. 2009 Sep;14(3):268-77.

  Steinberg FM, Gershwin ME, Rucker RB. Dietary pyrroloquinoline quinone: growth and immune response in BALB/c mice. J Nutr. 1994 May;124(5):744-53.

  Killgore J, Smidt C, Duich L, et al. Nutritional importance of pyrroloquinoline quinone. Science. 1989 Aug 25;245(4920):850-2.

  Steinberg F, Stites TE, Anderson P, et al. Pyrroloquinoline quinone improves growth and reproductive performance in mice fed chemically defined diets. Exp Biol Med (Maywood). 2003 Feb;228(2):160-6

  [52] Rucker R, Chowanadisai W, Nakano M. Potential physiological importance of pyrroloquinoline quinone. Altern Med Rev. 2009 Sep;14(3):268-77.

  Stites T, Storms D, Bauerly K, et al. Pyrroloquinoline quinone modulates mitochondrial quantity and function in mice. J Nutr. 2006 Feb;136(2):390-6.

  Steinberg F, Stites TE, Anderson P, et al. Pyrroloquinoline quinone improves growth and reproductive performance in mice fed chemically defined diets. Exp Biol Med (Maywood). 2003 Feb;228(2):160-6

  [53] Kasahara T, Kato T. Nutritional biochemistry: A new redox-cofactor vitamin for mammals. Nature. 2003 Apr 24;422(6934):832.

  Bishop A, Gallop PM, Karnovsky ML. Pyrroloquinoline quinone: a novel vitamin? Nutr Rev. 1998 Oct;56(10):287-93.

  [54] Bishop A, Gallop PM, Karnovsky ML. Pyrroloquinoline quinone: a novel vitamin? Nutr Rev. 1998 Oct;56(10):287-93.

  Rucker R, Chowanadisai W, Nakano M. Potential physiological importance of pyrroloquinoline quinone. Altern Med Rev. 2009 Sep;14(3):268-77.

  [55] Rucker R, Chowanadisai W, Nakano M. Potential physiological importance of pyrroloquinoline quinone. Altern Med Rev. 2009 Sep;14(3):268-77.

  [56] Rucker R, Chowanadisai W, Nakano M. Potential physiological importance of pyrroloquinoline quinone. Altern Med Rev. 2009 Sep;14(3):268-77.

  [57] Ameyama M, Matsushita K, Shinagawa E, Hayashi M, Adachi O. Pyrroloquinoline quinone: excretion by methylotrophs and growth stimulation for microorganisms. Biofactors. 1988 Jan;1(1):51-3

  [58] Carreira RS, Lee P, Gottlieb RA. Mitochondrial therapeutics for cardioprotection. Curr Pharm Des. 2011 Jun 30.

  [59] Gottlieb RA, Gustafsson AB. Mitochondrial turnover in the heart. Biochim Biophys Acta. 2011 Jul;1813(7):1295-301.

  [60] Zhu BQ, Zhou HZ, Teerlink JR, Karliner JS. Pyrroloquinoline quinone (PQQ) decreases myocardial infarct size and improves cardiac function in rat models of ischemia and ischemia/reperfusion. Cardiovasc Drugs Ther. 2004 Nov;18(6):421-31.

  Tao R, Karliner JS, Simonis U, et al. Pyrroloquinoline quinone preserves mitochondrial function and prevents oxidative injury in adult rat cardiac myocytes. Biochem Biophys Res Commun. 2007 Nov 16;363(2):257-62.

  [61] Zhu BQ, Zhou HZ, Teerlink JR, Karliner JS. Pyrroloquinoline quinone (PQQ) decreases myocardial infarct size and improves cardiac function in rat models of ischemia and ischemia/reperfusion. Cardiovasc Drugs Ther. 2004 Nov;18(6):421-31.

  [62] Zhu BQ, Simonis U, Cecchini G, et al. Comparison of pyrroloquinoline quinone and/or metoprolol on myocardial infarct size and mitochondrial damage in a rat model of ischemia/reperfusion injury. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2006 Jun;11(2):119-28.

  [63] Rucker R, Chowanadisai W, Nakano M. Potential physiological importance of pyrroloquinoline quinone. Altern Med Rev. 2009 Sep;14(3):268-77.

  [64] Rucker R, Chowanadisai W, Nakano M. Potential physiological importance of pyrroloquinoline quinone. Altern Med Rev. 2009 Sep;14(3):268-77.

  Steinberg FM, Gershwin ME, Rucker RB. Dietary pyrroloquinoline quinone: growth and immune response in BALB/c mice. J Nutr. 1994 May;124(5):744-53.

  [65] Rucker R, Chowanadisai W, Nakano M. Potential physiological importance of pyrroloquinoline quinone. Altern Med Rev. 2009 Sep;14(3):268-77.

Powiązane produkty: