Suplementy diety oparte na doniesieniach naukowych
Suplementy diety oparte na doniesieniach naukowych

Tokotrienole – mało znane właściwości

Tokotrienole - mało znane właściwości

Suplementy witaminy E zawierające jedynie tokoferole, nie zapewniają maksymalnych korzyści. Pomimo, że tokoferole są bardzo istotne dla zdrowia to brakuje im wielu synergicznych korzyści oferowanych przez swoich kuzynów – tokotrienole.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że witamina E to grupa ośmiu różnych związków.  Komercyjne suplementy skupiają się jedynie na 4 z nich – tokoferolach, pomijając bardzo istotne dla zdrowia tokotrienole.

Naukowcy wykazali, że tokotrienole posiadają cenne, terapeutyczne właściwości oraz zdolności zapobiegania powstaniu chorób pojawiających się wraz z wiekiem, których same tokoferole mogą nie zapewnić.

Podczas badań naukowych zaobserwowano, że wśród chorujących na nowotwór trzustki myszy, którym podawano tokotrienole, występowała większa przeżywalność wynosząca 70%, w porównaniu do wyniku zaledwie 10% w grupie kontrolnej![1] Guz trzustki jest szczególnie szybko postępującą i śmiertelną postacią nowotworu, dlatego wyniki tych badań dają nadzieję na nowe sposoby leczenia.

Co więcej, tokotrienole wspomagają redukcję istotnych czynników ryzyka niektórych, groźnych i przewlekłych chorób. Dla przykładu, wyniki badań wykazały, że ułatwiają odbudowę naczyń tętniczych po udarze, zmniejszają poziom homocysteiny, poprawiają wrażliwość na insulinę, chronią istotne obwody mózgu, a także zapobiegają utracie masy kostnej.[2] W przeciwieństwie do tokoferoli, posiadają również silne, obniżające poziom lipidów, przeciwnowotworowe i neuroprotekcyjne właściwości.[3]

Ostatnie badania nad tymi niedocenianymi formami witaminy E, dostarczają nowych sposobów walki z czynnikami ryzyka powstawania wielu chorób.

Tokotrienole i nowotwór

Mało znane właściwości Tokotrienoli

Wiele lat badań nad witaminą E przyniosło sprzeczne wyniki odnośnie jej wpływu na nowotwór. Obecnie uważa się, że ta niezgodność spowodowana była prawdopodobnie przez powszechne stosowanie podczas testów samego alfa-tokoferolu.[4] Teraz wiemy, że ma on niską aktywność przeciwnowotworową, w przeciwieństwie do tokotrienoli, posiadających silne właściwości zapobiegające jego powstaniu.[5]

Podczas niedawno prowadzonych badań, których wyniki wprawiły w osłupienie naukowców, zaobserwowano, że po suplementacji tokotrienolu nastąpiło znaczne wydłużenie długości życia myszy z nowotworem trzustki [6], który u ludzi uznaje się za jeden z najbardziej agresywnych i śmiertelnych rodzajów nowotworów, a przeżywalność chorych liczy się jedynie w miesiącach.[7] Badania przeprowadzone w 2013 roku wykazały, że po 16 tygodniach leczenia tylko 10% myszy, którym podawano placebo pozostało przy życiu, podczas gdy w grupie leczonej gemcytabiną, standardowym lekiem stosowanym w chemioterapii, przeżywalność sięgała 30%. Natomiast wśród gryzoni, które poddano terapii tokotrienolem osiągnięto zaskakujący wynik 70%. Leczenie skojarzone obejmujące gemcytabinę i tokotrienol odpowiadało za 90%przeżywalność.[8]

Tokotrienole są nadzwyczajną substancją odżywczą, która ma wieloaspektowe działanie, wpływając praktycznie na każde stadium rozwoju nowotworu.[9] Podobnie jak tokoferole, posiadają właściwości antyoksydacyjne, z którymi – jak się wydaje – znaczna część przeciwnowotworowej aktywności nie ma jednak związku.[10]

Wybrane mechanizmy działania tokotrienoli w profilaktyce nowotworowej [11]

DZIAŁANIEREZULTAT
Apoptoza (zaprogramowana śmierć komórkowa)  Śmierć komórek nowotworowych
Zatrzymanie cyklu komórkowego    Spowolnienie wzrostu guza
Hamowanie wzrostu nowych naczyń krwionośnych (angiogeneza)Niedostarczenie tlenu i składników odżywczych do guza
Hamowanie enzymu reduktaza HMG-CoAHamowanie metastazy
Zmniejszenie ekspresji genów powodujących powstanie nowotworuZapobieganie powstawaniu nowotworu
Zwiększenie ekspresji genów które hamują nowotwórZapobieganie powstawaniu i progresji nowotworu
Mało znane właściwości Tokotrienoli

Tokotrienole wpływają na kilka czynników, wykorzystywanych przez nowotwór do rozwoju oraz wzrostu.

Jak wykazano, hamują one powstawanie nowych naczyń krwionośnych, niezbędnych do szybkiego rozwoju guza oraz zatrzymują wzrost i proliferację komórek nowotworowych.[13] Tokotrienole uwrażliwiają również komórki nowotworowe na wpływ standardowej chemioterapii. Co zaskakujące, wydają się zwalczać również  macierzyste komórki nowotworu, które są wysoce odporne na działanie leków i przyczyniają się do nawrotów.[14] Osłabiają także wpływ kancerogenów chemicznych, co potwierdzono podczas badań prowadzonych na zwierzętach.[15]

Co więcej, tokotrienole powodują apoptozę – zaprogramowaną śmierć komórek nowotworowych, co może powstrzymać guz od utworzenia „punktu zaczepienia” w organizmie. Apoptoza jest również niezbędnym czynnikiem zmniejszającym istniejące nowotwory, co może tłumaczyć rosnące wykorzystywanie tokotrienoli (samodzielnie lub z konwencjonalnymi chemioterapeutykami) w leczeniu pacjentów.[16]

Tokotrienole wykorzystują jeszcze jeden nietypowy mechanizm zwalczający nowotwór. Wydają się blokować enzym zwany reduktazą HMG-CoA, którego komórki guza potrzebują do inwazji i tworzenia przerzutów (leki statynowe są nacelowane na hamowanie tego właśnie enzymu [17]). Jak wykazano, połączenie tokotrienoli i atorwastatyny (Lipitor ®) znacznie zwiększa hamowanie wzrostu komórek nowotworowych.[18]

Co musisz wiedzieć: przełomowe badania nad tokotrienolami

 • Typowe suplementy witaminy E zawierają jedynie alfa-tokoferol, najlepiej znany związek z rodziny witaminy E.
 • Pomimo, że tokoferole są bardzo cennymi substancjami odżywczymi, to nie posiadają dodatkowych korzyści oferowanych przez swoich kuzynów – tokotrienole.
 • Z racji małych, ale istotnych różnic strukturalnych, tokotrienole mogą bardziej zaangażować się we wnikliwe procesy biologiczne, takie jak modulacja ekspresji genów i regulacja funkcji życiowych enzymów.
 • Tokotrienole, poza silnym działaniem przeciwnowotworowym i przeciwcukrzycowym, posiadają właściwości chroniące serce, kości, wątrobę czy układ neurologiczny, które opierają się na ich unikalnych funkcjach w organizmie.
 • Teraz wiemy, dlaczego niektóre badania wykazywały, że suplementacja witaminy E nie przynosi oczekiwanego efektu. W pewnym sensie odpowiada za to zastosowanie podczas prób samego alfa-tokoferolu, pomijając inne tokoferole oraz tokotrienole.

Tokotrienole w leczeniu udaru mózgu i chorób sercowo-naczyniowych

Tokotrienole uzupełniają korzystne działania tokoferoli o takie właściwości zdrowotne jak:

1. Poprawa profilu lipidowego

Tokotrienole pomagają obniżyć poziom cholesterolu w osoczu poprzez blokowanie reduktazy HMG-CoA. Enzym ten bierze udział w produkcji cholesterolu i dlatego jego hamowanie jest skuteczną metodą zmniejszającą poziom cholesterolu we krwi. W rzeczywistości, powszechne leki statynowe, stosowane w celu redukcji stężenia lipidów, działają w podobny sposób, jednak blokują reduktazę HMG-CoA za pomocą innego mechanizmu.[19]

Badania prowadzone na ludziach wykazały, że suplementy zawierające tokotrienol mogą obniżyć poziom lipidów w surowicy o 23%, cholesterolu całkowitego o 30%, a LDL (złego cholesterolu) o 42%. Nie we wszystkich testach udało się osiągnąć tak spektakularną redukcję stężenia LDL i cholesterolu.[20] Próby prowadzone na zwierzętach ujawniły natomiast znaczne obniżenie lipidów. Co więcej, zaobserwowano dodatkową korzyść jaką jest ograniczenie utleniania lipidów – procesu, który jest prekursorem uszkodzeń tętnic, prowadzącym do ataku serca czy udaru.[21]

Tokotrienole pomagają również obniżyć poziom niebezpiecznych form apolipoprotein – białkowych części lipoprotein, które mogą zwiększyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.[22] Alfa tokoferol nie wpływa na poziom lipidów w surowicy.[23]

2. Redukcja poziomu homocysteiny

Tokotrienole zmniejszają również poziom homocysteiny we krwi, która jest istotnym czynnikiem ryzyka choroby sercowo-naczyniowej.

Podczas badań prowadzonych na szczurach, naukowcy zaobserwowali, że bogata w tokotrienole suplementacja – podawana w celu zmniejszenia poziomu homocysteiny w osoczu – okazała się być skuteczniejsza od kwasu foliowego.[24]

Jak wykazano podczas testów prowadzonych na królikach, zastosowanie suplementacji po uprzedniej diecie bogatej w tłuszcze, znacznie zmniejszyło szereg markerów zapalnych oraz uszkodzeń mięśnia sercowego.[25]

3. Ochrona przed niedokrwieniem

Tokotrienole pomocne są również w przypadku zablokowania naczyń – niedokrwienia, które na ogół wiąże się z rozwojem ataku serca czy udaru mózgu.[26] Potwierdziły to badania przeprowadzone na królikach, w których suplementacja nie tylko obniżyła poziom lipidów, ale także chroniła przed uszkodzeniami wywołanymi przez niedokrwienie mięśnia sercowego, zainicjowanego w laboratorium. Odpowiadały za to zwłaszcza alfa- i gamma-tokotrienole, które znacznie ograniczyły obszar uszkodzeń serca.[27]

4. Ochrona przed uszkodzeniem mózgu wywołanym przez udar

Ostry udar niedokrwienny (zmniejszenie przepływu krwi do obszaru mózgu) stanowi wiodącą przyczynę zgonów i niepełnosprawności na całym świecie.[28] Jak potwierdziły badania przeprowadzone na zwierzętach, doustnie przyjmowany tokotrienol zapobiega i minimalizuje szkody powstałe w wyniku udaru mózgu.[29] Ochronne właściwości tokotrienolu wynikają z kilku niezależnych mechanizmów:

 • Spowolnienie konwersji kwasu arachidonowego (dominujący kwas tłuszczowy w mózgu) w cząsteczki prozapalne, wskutek czego następuje redukcja stanu zapalnego, powstałego po ostrym udarze.[30]
 • Zmniejszenie skutków działania specyficznych, utleniających cząsteczek powodujących uszkodzenia w tkance mózgowej.[31]
 • Pomoc w szybkim przywróceniu przepływu krwi do obszarów dotkniętych przez udar.[32]

5. Złagodzenie objawów zespołu metabolicznego

Obiecujące, przedkliniczne badania ujawniły, że tokotrienole mogą odwrócić wiele zmian widocznych przy zespole metabolicznym, wpływając m.in. na poprawę profilu lipidowego, zmniejszenie zmian miażdżycowych, obniżenie poziomu glukozy i markerów glikacji we krwi, normalizacja ciśnienia krwi i hamowanie nowych złogów tłuszczu.[33] Na poziomie funkcjonalnym, wspomagają pracę mięśnia sercowego, poprawiają tolerancję glukozy oraz insuliny a także zmniejszają infiltrację komórek zapalnych do serca.[34]

Tokotrienole i cukrzyca

Mało znane właściwości Tokotrienoli

Cukrzyca za pomocą różnych mechanizmów wpływa na przyspieszenie procesu starzenia się. W rzeczywistości, aż 80% diabetyków umiera w wyniku choroby miażdżycowej, takiej jak zawał serca czy udar mózgu.[35] Na szczęście, liczne badania przeprowadzone na zwierzętach potwierdzają terapeutyczną rolę tokotrienoli w leczeniu pacjentów cierpiących na cukrzycę.

Jak udowodniły testy prowadzone na zwierzętach chorujących na cukrzycę, tokotrienole poprawiają zarówno poziom cukru we krwi jak i funkcjonowanie nerek.[36] Efekt ten przypisuje się właściwościom obniżania stężenia cukru i lipidów, jak również zdolnościom modulowania specyficznych czynników wzrostu, które zapobiegają osadzaniu się białka fibrylarnego w tkankach nerek.[37]

Kolejne badania potwierdziły zdolność tokotrienoli do poprawy wrażliwości na insulinę oraz utylizację cukru w całym organizmie, w sposób podobny do działania niektórych, kosztownych leków przepisywanych na cukrzycę (poprzez aktywację sensorów metabolicznych znanych jako receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów – PPAR).[38] Dieta bogata w tokotrienole pomogła zredukować proces glikacji, nawet u zdrowych szczurów.[39]

Ponieważ cukrzyca atakuje również nerwy, może doprowadzić w końcu do neuropatii, potencjalnie bolesnej choroby, której leczenie jest bardzo trudne. Podczas badań na szczurach z cukrzycą i neuropatią zaobserwowano, że suplementacja bogata w tokotrienole znacznie zmniejszyła ból i zmiany biochemiczne widoczne przy neuropatii.[40]

Tokotrienole i choroby wątroby

Mało znane właściwości Tokotrienoli

Oprócz narastającej liczbie danych potwierdzających, że tokotrienole są skuteczne w zwalczaniu nowotworu wątroby,[41] istnieją przekonujące dowody na ich efektywność w leczeniu bezalkoholowej choroby wątroby (NAFLD). W przypadku tego schorzenia, osadzający się w wątrobie tłuszcz może doprowadzić do zapalenia, niewydolności, a nawet powstania guza.[42]

W randomizowanej próbie klinicznej, 87 osobom z wysokim poziomem cholesterolu i cierpiącym na NAFLD podawano mieszankę tokotrienoli (200 mg dwa razy dziennie) lub placebo.[43]Po roku, u pacjentów przyjmujących suplementację zaobserwowano znacznie większe tempo normalizacji tkanki wątroby w badaniu USG, w przeciwieństwie do badanych z grupy kontrolnej. Również szybkość remisji była znacznie wyższa u leczonych osób. Co więcej, stan chorych z NAFLD nie uległ pogorszeniu, czego nie można powiedzieć w przypadku 2 badanych przyjmujących placebo. Jest to pierwsza w historii próba kliniczna, która dowodzi, że tokotrienole chronią wątrobę pacjentów z NAFLD.[44]

Kolejne testy wykazały, że doustnie przyjmowane tokotrienole opóźniły rozwój schyłkowej choroby wątroby u 50% pacjentów po przeszczepie narządu, w porównaniu z zaledwie 20% w grupie leczonej alfa-tokoferolem.[45] Badania ujawniły także dobrą przyswajalność doustnie przyjmowanych tokotrienoli u ludzi, co przeczy wcześniejszym doniesieniom o ich niskiej biodostępności.

Poznaj rodzinę witaminy E

Mało znane właściwości Tokotrienoli

Witamina E po raz pierwszy została odkryta w 1938 roku. Nadano jej wówczas nazwę „czynnika płodności”.[46] Z biegiem lat, zrozumiano, że jest ona przeciwutleniaczem korzystnie wpływającym na wiele różnych układów w organizmie.

Witamina E dzieli się na grupę tokotrienoli oraz tokoferoli, które są najlepiej znanymi jej formami.[47]

Od czasu jej odkrycia, to na tokoferolach skupiono największą uwagę. Zaliczamy do nich bardzo istotne składniki odżywcze zwane alfa-, beta-, gamma i delta-tokoferole.[48]

Stanowiące  drugą grupę w rodzinie witaminy E tokotrienole, do niedawna przyciągały niewiele uwagi naukowców. Nawet obecnie, w literaturze na temat witaminy E poświęca się mniej niż 1% miejsca tokotrienolom. Rodzinne podobieństwo jest bliskie: tokotrienole występują w tych samych czterech konfiguracjach (alfa, beta, gamma, delta), a różnią się od swoich kuzynów – tokoferoli, tylko kilkoma wiązaniami chemicznymi.[49] Jednak te niewielkie różnice przekładają się na odmienne działanie.

Zarówno tokotrienole jak i tokoferole są antyoksydantami, jednak działanie przeciwutleniające tych pierwszych jest kilka razy silniejsze.[50] Poza tym, tokotrienole modyfikują ekspresję genów, hamują działanie różnych enzymów oraz wykonują pewne funkcję, których nie potrafią tokoferole.

Tokotrienole, poza silnym, przeciwnowotworowymi i przeciwcukrzycowymi działaniem, posiadają właściwości chroniące serce, kości, wątrobę czy układ neurologiczny, które opierają się na ich unikalnym funkcjonowaniu w organizmie.

Tokotrienole i neuroprotekcja

Mało znane właściwości Tokotrienoli

Za progresje zaburzeń poznawczych odpowiadają: oksydacja, zapalenie i toksyczność, które są następstwem naturalnej aktywności komórek mózgowych. Zrozumiałe zatem staje się tak wielkie zainteresowanie witaminą E, a w szczególności jej przeciwutleniającym potencjale, oraz zdolnościom tokotrienoli do regulowania wielu genów i cząsteczek sygnałowych.

Pacjenci cierpiący na Alzheimera oraz ci z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi są bardziej narażeni na niski poziom witaminy E we krwi.[51] Natomiast wśród osób starszych, u których stężenie tokotrienoli jest wysokie, ryzyko  wystąpienia choroby Alzheimera jest mniejsze aż o 64%.[52] Są one bowiem niezwykle skuteczne w ochronie istotnych obwodów w mózgu.

Badania na zwierzętach potwierdziły niezwykłe właściwości neuroprotekcyjne tokotrienoli. Jak wykazały testy, bogata w tokotrienole dieta nie tylko chroniła mózgi szczurów przed śmiercią komórkową wywołaną przez wolne rodniki, ale także zmniejszyła uszkodzenia DNA komórek mózgowych i poprawiła wydajność zwierząt, mierzoną według różnych testów poznawczych, takich jak pływanie czy pokonywanie labiryntów.[53]

Alfa-tokotrienol jest formą witaminy E o najsilniejszych, naturalnych neuroprotekcyjnych właściwościach.[54] Jest tak potężny, że już stężenie mierzone w nanomolach i attomolach hamuje śmierć komórek mózgowych, spowodowaną długotrwałą stymulacją neuroprzekaźnika glutaminianu.[55] Doustnie przyjmowana suplementacja u ludzi podnosi w osoczu stężenie tokotrienoli do 3 mikromoli.[56]

W warunkach laboratoryjnych już niewielka koncentracja tokotrienoli, podawana przed neurotoksynami doprowadziła do znacznej redukcji uszkodzeń komórek mózgowych oraz przywrócenia prawidłowego wzrostu i żywotności.[57] Co najistotniejsze, leczenie tokotrienolami kultur komórkowych mózgu poddanych działaniu stresu oksydacyjnego przywróciło neuryty, będące małymi elementami komórki, które pozwalają na prawidłową komunikację międzykomórkową.[58]

Jak tokotrienole chronią serce

Tokotrienole modulują wiele różnych kardioprotekcyjnych mechanizmów.[59]

 1. Redukcja stężenia białka C reaktywnego (CRP) w osoczu, które jest zarówno markerem jak i przyczyną reakcji zapalnej, uszkadzającej serce i naczynia krwionośne.
 2. Redukcja innych mediatorów zapalnych, takich jak cytokiny.
 3. Redukcja końcowych produktów zaawansowanej glikacji (AGE), wynikających z podwyższonego poziomu cukru, który uszkadza naczynia i tkanki.
 4. Zmniejszenie ekspresji cząsteczek adhezyjnych, które powodują przywieranie płytek krwi i białych krwinek do ścian naczyń, co potencjalnie doprowadza do ich zatkania.
 5. Tłumienie ekspresji metaloproteinazy macierzy (MMP) związanej z rozprzestrzenianiem  się niektórych nowotworów.
 6. Redukcja ryzyka destablilizacji blaszek miażdżycowych, które łatwo pękają, często blokując tętnicę co w konsekwencji doprowadza do zawału serca czy udaru mózgu.
 7. Redukcja uszkodzeń związanych z niedokrwieniem/perfuzją mózgu i mięśnia sercowego; tego rodzaju szkody poddają już narażone tkanki na atak rodników tlenowych, wówczas gdy tkanka zaczyna się goić.[60]
 8. Tłumienie, cofanie, spowolnienie rozwoju miażdżycy.

Tokotrienole a zdrowe kości

Mało znane właściwości Tokotrienoli

Tokotrienole uznaje się za główne czynniki zwiększające gęstość kości i oraz inhibitory utraty masy kostnej.

Głównymi ofiarami osteoporozy są kobiety będące po menopauzie, jakkolwiek starsi mężczyźni również cierpią na pewien stopień utraty masy kostnej.[61] Coraz powszechniejszą tego przyczyną jest długoterminowe leczenie przeciwzapalnymi kortykosteroidami. Co więcej, według badań, stopniowa utrata masy kostnej może być wywołana również przez podwyższony w wyniku palenia papierosów czy stresu – poziom kortyzolu.[62]

Tokotrienole mogą zapobiec, a nawet odwrócić utratę masy kostnej oraz przyspieszyć gojenie złamań, co potwierdziło wiele badań naukowych prowadzonych na zwierzętach chorujących na osteoporozę (powstałą z różnych przyczyn, wliczając w to menopauzę czy leczenie sterydowe).[63] Mechanizmy te są nad wyraz dobrze poznane.

Tokotrienole posiadają silne właściwości antyoksydacyjne, redukujące – wywołane przez utlenianie – stany zapalne, które przyczyniają się do utraty masy kostnej.[64] Regulują również geny związane z tworzeniem nowych kości, tłumiąc jednocześnie ścieżki zapalne, które powodują ich niszczenie (tokoferole nie posiadają takich właściwości).[65]

Jak wspomniano wcześniej, tokotrienole hamują enzym reduktazy HMG-CoA, który ma związek z produkcją cholesterolu.[66] Reduktaza HMG-CoA  wiąże się z osteoporozą, bardziej sprzyjając komórkom resorbujących kości niż tym, które je tworzą. Hamowanie reduktazy pozwala zapobiec nadmiernej resorpcji kości (niszczeniu) i wspomóc tworzenie się nowych.[67]

Odkąd wiadomo, że leki statynowe również są silnymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA, połączenie ich z tokotrienolami okazało się być szczególnie korzystne dla zdrowia kości. Badania na zwierzętach wykazały, że ta kombinacja pozwala na zmniejszenie dawki statyn – co tym samym ogranicza potencjalne skutki uboczne.[68]

Tokotrienole opóźniają starzenie się mózgu

Mało znane właściwości Tokotrienoli

Od dawna, fundamentalne badania laboratoryjne oraz te prowadzone na zwierzętach, potwierdzają rolę tokotrienoli w ochronie komórek i tkanek mózgowych przed niszczącym procesem starzenia się.[69] Dzięki silnym właściwościom antyoksydacyjnym, a także zdolnościom zmieniania kierunku działania cząsteczek wywołujących stany zapalne, przypisuje się im działanie neuroprotekcyjne.[70]

Po raz pierwszy, te przedkliniczne badania zostały potwierdzone w próbach przeprowadzonych na ludziach, skupiając się na pewnej postaci starzenia się mózgu, znanej jako leukoarajoza (rozlane zmiany w istocie białej mózgu).[71].  ​​W jej przebiegu, uszkodzenia śródbłonka drobnych naczyń krwionośnych powodują słaby przepływ krwi w niewielkich obszarach, co prowadzi do stanu znanego jako naczyniopochodne zaburzenia poznawcze (VCI).[72] Postępujące VCI może doprowadzić do powstania m.in. udaru, zaburzeń poznawczych czy ruchowych.[73]

Podczas badania opublikowanego w kwietniu 2014 roku, naukowcy losowo podzielili ochotników z czynnikami ryzyka choroby sercowo-naczyniowej i potwierdzonymi zmianami w istocie białej mózgu na dwie grupy. W pierwszej, pacjenci otrzymywali placebo, a w drugiej 200 mg dawkę różnych tokotrienoli, dwa razy dziennie.[74]Próba trwała dwa lata.

Po zakończeniu testów, wśród osób przyjmujących placebo, zgodnie z oczekiwaniami, średnia objętość zmian w białej istocie mózgu wzrosła. U stosujących suplementację – pozostała bez zmian, a różnice między grupami były istotne statystycznie.[75] Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych, wliczając w to nawet zmiany  w składzie chemicznym krwi.

Jest to pierwsze tego typu badanie w historii. Nie dlatego, że potwierdzono neuroprotekcyjny wpływ suplementacji tokotrienolu u ludzi, ale z powodu wykazania, że prosta terapia żywieniowa może spowolnić rozwój zmian w istocie białej mózgu, co – jak wielu neurologów podejrzewa – leży u podstaw tragicznej i postępującej utraty funkcji poznawczych u wielu starzejących się osób

Podsumowanie

Tokotrienole są silnymi regulatorami genów oraz modulatorami wielu istotnych enzymów, wspomagają również tłumienie stanów zapalnych, glikacji oraz innych procesów, które przyczyniają się do powstania chorób związanych z wiekiem.

Coraz częściej uznaje się ich potencjalną rolę w zapobieganiu powstania nowotworu, chorób serca, udaru, cukrzycy, chorób wątroby, chorób neurodegeneracyjnych, a nawet osteoporozy.

Materiał wykorzystany za zgodą Life Extension. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 • [1] Husain K, Centeno BA, Chen DT, Hingorani SR, Sebti SM, Malafa MP. Vitamin E delta-tocotrienol prolongs survival in the LSL-KrasG12D/+;LSL-Trp53R172H/+;Pdx-1-Cre (KPC) transgenic mouse model of pancreatic cancer. Cancer Prev Res (Phila). 2013 Oct;6(10):1074-83.

  [2] Norsidah KZ, Asmadi AY, Azizi A, Faizah O, Kamisah Y. Palm tocotrienol-rich fraction reduced plasma homocysteine and heart oxidative stress in rats fed with a high-methionine diet. J Physiol Biochem. 2013 Sep;69(3):441-9.

  Park HA, Kubicki N, Gnyawali S, et al. Natural vitamin E alpha-tocotrienol protects against ischemic stroke by induction of multidrug resistance-associated protein 1. Stroke. 2011 Aug;42(8):2308-14.

  Rink C, Christoforidis G, Khanna S, et al. Tocotrienol vitamin E protects against preclinical canine ischemic stroke by inducing arteriogenesis. J Cereb Blood Flow Metab. 2011 Nov;31(11):2218-30.

  Muhammad N, Luke DA, Shuid AN, Mohamed N, Soelaiman IN. Tocotrienol supplementation in postmenopausal osteoporosis: evidence from a laboratory study. Clinics (Sao Paulo). 2013 Oct;68(10):1338-43.

  [3] Sen CK, Khanna S, Roy S. Tocotrienols in health and disease: the other half of the natural vitamin E family. Mol Aspects Med. 2007 Oct-Dec;28(5-6):692-728.

  Sen CK, Khanna S, Roy S. Tocotrienols: Vitamin E beyond tocopherols. Life Sci. 2006 Mar 27;78(18):2088-98.

  [4] Wada S. Cancer preventive effects of vitamin E. Curr Pharm Biotechnol. 2012 Jan;13(1):156-64.

  [5] Wada S. Cancer preventive effects of vitamin E. Curr Pharm Biotechnol. 2012 Jan;13(1):156-64.

  Ling MT, Luk SU, Al-Ejeh F, Khanna KK. Tocotrienol as a potential anticancer agent. Carcinogenesis. 2012 Feb;33(2):233-9.

  Sylvester PW, Akl MR, Malaviya A, et al. Potential role of tocotrienols in the treatment and prevention of breast cancer. Biofactors. 2013 Jan-Feb;40(1):49-58.

  [6] Wada S. Cancer preventive effects of vitamin E. Curr Pharm Biotechnol. 2012 Jan;13(1):156-64

  [7] Malafa MP. New insights and gains in pancreatic cancer. Cancer Control. 2008 Oct;15(4):276-7.

  Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16920426. Accessed April 2, 2014.

  [8] Husain K, Centeno BA, Chen DT, Hingorani SR, Sebti SM, Malafa MP. Vitamin E delta-tocotrienol prolongs survival in the LSL-KrasG12D/+;LSL-Trp53R172H/+;Pdx-1-Cre (KPC) transgenic mouse model of pancreatic cancer. Cancer Prev Res (Phila). 2013 Oct;6(10):1074-83.

  [9] Nesaretnam K. Multitargeted therapy of cancer by tocotrienols. Cancer Lett. 2008 Oct 8;269(2):388-95.

  [10] Nesaretnam K. Multitargeted therapy of cancer by tocotrienols. Cancer Lett. 2008 Oct 8;269(2):388-95.

  Sylvester PW, Wali VB, Bachawal SV, Shirode AB, Ayoub NM, Akl MR. Tocotrienol combination therapy results in synergistic anticancer response. Front Biosci (Landmark Ed). 2011;16:3183-95.

  [11] Nesaretnam K. Multitargeted therapy of cancer by tocotrienols. Cancer Lett. 2008 Oct 8;269(2):388-95.

  [12] Zhang J , Yang Z, Xie L, et al. Statins, autophagy and cancer metastasis. Int J Biochem Cell Biol. 2013 Mar;45(3):745-52.

  [13] Ling MT, Luk SU, Al-Ejeh F, Khanna KK. Tocotrienol as a potential anticancer agent. Carcinogenesis. 2012 Feb;33(2):233-9.

  Miyazawa T, Shibata A, Sookwong P, et al. Antiangiogenic and anticancer potential of unsaturated vitamin E (tocotrienol). J Nutr Biochem. 2009 Feb;20(2):79-86.

  [14] Sylvester PW, Wali VB, Bachawal SV, Shirode AB, Ayoub NM, Akl MR. Tocotrienol combination therapy results in synergistic anticancer response. Front Biosci (Landmark Ed). 2011;16:3183-95.

  [15] Rahmat A, Ngah WZ, Shamaan NA, Gapor A, Abdul Kadir K. Long-term administration of tocotrienols and tumor-marker enzyme activities during hepatocarcinogenesis in rats. Nutrition.1993 May-Jun;9(3):229-32.

  [16] Sylvester PW, Wali VB, Bachawal SV, Shirode AB, Ayoub NM, Akl MR. Tocotrienol combination therapy results in synergistic anticancer response. Front Biosci (Landmark Ed). 2011;16:3183-95.

  Viola V, Pilolli F, Piroddi M, et al. Why tocotrienols work better: insights into the in vitro anticancer mechanism of vitamin E. Genes Nutr. 2012 Jan;7(1):29-41.

  [17] Norsidah KZ, Asmadi AY, Azizi A, Faizah O, Kamisah Y. Palm tocotrienol-rich fraction reduced plasma homocysteine and heart oxidative stress in rats fed with a high-methionine diet. J Physiol Biochem. 2013 Sep;69(3):441-9.

  [18] Yang Z, Lee MJ, Zhao Y, Yang CS. Metabolism of tocotrienols in animals and synergistic inhibitory actions of tocotrienols with atorvastatin in cancer cells. Genes Nutr. 2012 Jan;7(1):11-8.

  [19] Rink C, Christoforidis G, Khanna S, et al. Tocotrienol vitamin E protects against preclinical canine ischemic stroke by inducing arteriogenesis. J Cereb Blood Flow Metab. 2011 Nov;31(11):2218-30.

  Packer L, Weber SU, Rimbach G. Molecular aspects of alpha-tocotrienol antioxidant action and cell signalling. J Nutr. 2001 Feb;131(2):369s-73s.

  Pearce BC, Parker RA, Deason ME, Qureshi AA, Wright JJ. Hypocholesterolemic activity of synthetic and natural tocotrienols. J Med Chem. 1992 Oct 2;35(20):3595-606.

  Frank J, Chin XW, Schrader C, Eckert GP, Rimbach G. Do tocotrienols have potential as neuroprotective dietary factors? Ageing Res Rev. 2012 Jan;11(1):163-80.

  [20] Baliarsingh S, Beg ZH, Ahmad J. The therapeutic impacts of tocotrienols in type 2 diabetic patients with hyperlipidemia. Atherosclerosis. 2005 Oct;182(2):367-74.

  [21] Teoh MK, Chong JM, Mohamed J, Phang KS. Protection by tocotrienols against hypercholesterolaemia and atheroma. Med J Malaysia. 1994 Sep;49(3):255-62.

  [22] Vasanthi HR, Parameswari RP, Das DK. Multifaceted role of tocotrienols in cardioprotection supports their structure: function relation. Genes Nutr. 2012 Jan;7(1):19-28.

  [23] Prasad K. Tocotrienols and cardiovascular health. Curr Pharm Des. 2011;17(21):2147-54

  [24] Norsidah KZ, Asmadi AY, Azizi A, Faizah O, Kamisah Y. Palm tocotrienol-rich fraction reduced plasma homocysteine and heart oxidative stress in rats fed with a high-methionine diet. J Physiol Biochem. 2013 Sep;69(3):441-9.

  [25] Das S, Mukherjee S, Lekli I, et al. Tocotrienols confer resistance to ischemia in hypercholesterolemic hearts: insight with genomics. Mol Cell Biochem. 2012 Jan;360(1-2):35-45

  [26] Das S, Mukherjee S, Lekli I, et al. Tocotrienols confer resistance to ischemia in hypercholesterolemic hearts: insight with genomics. Mol Cell Biochem. 2012 Jan;360(1-2):35-45

  [27] Das S, Mukherjee S, Lekli I, et al. Tocotrienols confer resistance to ischemia in hypercholesterolemic hearts: insight with genomics. Mol Cell Biochem. 2012 Jan;360(1-2):35-45

  [28] Cherubini A, Ruggiero C, Morand C, et al. Dietary antioxidants as potential pharmacological agents for ischemic stroke. Curr Med Chem. 2008;15(12):1236-48.

  [29] Cherubini A, Ruggiero C, Morand C, et al. Dietary antioxidants as potential pharmacological agents for ischemic stroke. Curr Med Chem. 2008;15(12):1236-48.

  Khanna S, Rink C, Ghoorkhanian R, et al. Loss of miR-29b following acute ischemic stroke contributes to neural cell death and infarct size. J Cereb Blood Flow Metab. 2013 Aug;33(8):1197- 206.

  Park HA, Kubicki N, Gnyawali S, et al. Natural vitamin E alpha-tocotrienol protects against ischemic stroke by induction of multidrug resistance-associated protein 1. Stroke. 2011 Aug;42(8):2308-14.

  [30] Khanna S, Rink C, Ghoorkhanian R, et al. Loss of miR-29b following acute ischemic stroke contributes to neural cell death and infarct size. J Cereb Blood Flow Metab. 2013 Aug;33(8):1197-206

  [31] Park HA, Kubicki N, Gnyawali S, et al. Natural vitamin E alpha-tocotrienol protects against ischemic stroke by induction of multidrug resistance-associated protein 1. Stroke. 2011 Aug;42(8):2308-14.

  [32] Rink C, Christoforidis G, Khanna S, et al. Tocotrienol vitamin E protects against preclinical canine ischemic stroke by inducing arteriogenesis. J Cereb Blood Flow Metab. 2011 Nov;31(11):2218-30.

  [33] Wong WY, Poudyal H, Ward LC, Brown L. Tocotrienols reverse cardiovascular, metabolic and liver changes in high carbohydrate, high fat diet-fed rats. Nutrients. 2012 Oct;4(10):1527-41.

  Weng-Yew W, Brown L. Nutrapharmacology of tocotrienols for metabolic syndrome. Curr Pharm Des. 2011;17(21):2206-14.

  [34] Wong WY, Poudyal H, Ward LC, Brown L. Tocotrienols reverse cardiovascular, metabolic and liver changes in high carbohydrate, high fat diet-fed rats. Nutrients. 2012 Oct;4(10):1527-41.

  [35] B aliarsingh S, Beg ZH, Ahmad J. The therapeutic impacts of tocotrienols in type 2 diabetic patients with hyperlipidemia. Atherosclerosis. 2005 Oct;182(2):367-74.

  [36] Siddiqui S, Rashid Khan M, Siddiqui WA. Comparative hypoglycemic and nephroprotective effects of tocotrienol rich fraction (TRF) from palm oil and rice bran oil against hyperglycemia induced nephropathy in type 1 diabetic rats. Chem Biol Interact. 2010 Dec 5;188(3):651-8.

  [37] Siddiqui S, Ahsan H, Khan MR, Siddiqui WA. Protective effects of tocotrienols against lipid induced nephropathy in experimental type-2 diabetic rats by modulation in TGF-beta expression. Toxicol Appl Pharmacol. 2013 Dec 1;273(2):314-24.

  [38] Fang F, Kang Z, Wong C. Vitamin E tocotrienols improve insulin sensitivity through activating peroxisome proliferator-activated receptors. Mol Nutr Food Res. 2010 Mar;54(3):345-52.

  [39] Wan Nazaimoon WM, Khalid BA. Tocotrienols-rich diet decreases advanced glycosylation end- aliarsingh S, Beg ZH, Ahmad J. The therapeutic impacts of tocotrienols in type 2 diabetic rats. Malays J Pathol. 2002 Dec;24(2):77-82.

  [40] Kuhad A, Chopra K. Tocotrienol attenuates oxidative-nitrosative stress and inflammatory cascade in experimental model of diabetic neuropathy. Neuropharmacology. 2009 Sep;57(4):456-62.

  [41] Viola V, Pilolli F, Piroddi M, et al. Why tocotrienols work better: insights into the in vitro anticancer mechanism of vitamin E. Genes Nutr. 2012 Jan;7(1):29-41.

  [42] Available at: Ganz M, Szabo G. Immune and inflammatory pathways in NASH. Hepatol Int. 2013 Aug 30;7(Suppl 2):771-781. eCollection 2013.

  [43] Magosso E, Ansari MA, Gopalan Y, et al. Tocotrienols for normalisation of hepatic echogenic response in nonalcoholic fatty liver: a randomised placebo-controlled clinical trial. Nutr J. 2013 Dec 27;12(1):166.

  [44] Magosso E, Ansari MA, Gopalan Y, et al. Tocotrienols for normalisation of hepatic echogenic response in nonalcoholic fatty liver: a randomised placebo-controlled clinical trial. Nutr J. 2013 Dec 27;12(1):166.

  [45] Patel V, Rink C, Gordillo GM, et al. Oral tocotrienols are transported to human tissues and delay the progression of the model for end-stage liver disease score in patients. J Nutr. 2012 Mar;142(3):513-9.

  [46] Aggarwal BB, Sundaram C, Prasad S, Kannappan R. Tocotrienols, the vitamin E of the 21st century: its potential against cancer and other chronic diseases. Biochem Pharmacol. 2010 Dec 1;80(11):1613-31.

  [47] Sen CK, Khanna S, Roy S. Tocotrienols in health and disease: the other half of the natural vitamin E family. Mol Aspects Med. 2007 Oct-Dec;28(5-6):692-728.

  Sen CK, Khanna S, Roy S. Tocotrienols: Vitamin E beyond tocopherols. Life Sci. 2006 Mar 27;78(18):2088-98.

  [48] Sen CK, Khanna S, Roy S. Tocotrienols: Vitamin E beyond tocopherols. Life Sci. 2006 Mar 27;78(18):2088-98.

  [49] Suzuki YJ, Tsuchiya M, Wassall SR, et al. Structural and dynamic membrane properties of alpha-tocopherol and alpha-tocotrienol: implication to the molecular mechanism of their antioxidant potency. Biochemistry. 1993 Oct 12;32(40):10692-9.

  [50] Suzuki YJ, Tsuchiya M, Wassall SR, et al. Structural and dynamic membrane properties of alpha-tocopherol and alpha-tocotrienol: implication to the molecular mechanism of their antioxidant potency. Biochemistry. 1993 Oct 12;32(40):10692-9.

  Serbinova E, Kagan V, Han D, Packer L. Free radical recycling and intramembrane mobility in the antioxidant properties of alpha-tocopherol and alpha-tocotrienol. Free Radic Biol Med.1991;10(5):263-75.

  [51] Mangialasche F, Xu W, Kivipelto M, et al. Tocopherols and tocotrienols plasma levels are associated with cognitive impairment. Neurobiol Aging. 2012 Oct;33(10):2282-90.

  [52] Mangialasche F, Kivipelto M, Mecocci P, et al. High plasma levels of vitamin E forms and reduced Alzheimer’s disease risk in advanced age. J Alzheimers Dis. 2010;20(4):1029-37.

  [53] Taridi NM, Yahaya MF, Teoh SL, et al. Tocotrienol rich fraction (TRF) supplementation protects against oxidative DNA damage and improves cognitive functions in Wistar rats. Clin Ter.2011;162(2):93-8.

  [54] Park HA, Kubicki N, Gnyawali S, et al. Natural vitamin E alpha-tocotrienol protects against ischemic stroke by induction of multidrug resistance-associated protein 1. Stroke. 2011 Aug;42(8):2308-14.

  [55] Khanna S, Roy S, Ryu H, et al. Molecular basis of vitamin E action: tocotrienol modulates 12-lipoxygenase, a key mediator of glutamate-induced neurodegeneration. J Biol Chem. 2003 Oct 31;278(44):43508-15.

  Khanna S, Roy S, Slivka A, et al. Neuroprotective properties of the natural vitamin E alpha-tocotrienol. Stroke. 2005 Oct;36(10):2258-64.

  Khanna S, Parinandi NL, Kotha SR, et al. Nanomolar vitamin E alpha-tocotrienol inhibits glutamate-induced activation of phospholipase A2 and causes neuroprotection. J Neurochem.2010 Mar;112(5):1249-60.

  [56] Khanna S, Roy S, Parinandi NL, Maurer M, Sen CK. Characterization of the potent neuroprotective properties of the natural vitamin E alpha-tocotrienol. J Neurochem. 2006 Sep;98(5):1474-86.

  [57] Khanna S, Roy S, Ryu H, et al. Molecular basis of vitamin E action: tocotrienol modulates 12-lipoxygenase, a key mediator of glutamate-induced neurodegeneration. J Biol Chem. 2003 Oct 31;278(44):43508-15.

  Fukui K, Ushiki K, Takatsu H, Koike T, Urano S. Tocotrienols prevent hydrogen peroxide-induced axon and dendrite degeneration in cerebellar granule cells. Free Radic Res. 2012 Feb;46(2):184-93.

  [58] Fukui K, Takatsu H, Koike T, Urano S. Hydrogen peroxide induces neurite degeneration: Prevention by tocotrienols. Free Radic Res. 2011 Jun;45(6):681-91.

  Fukui K, Sekiguchi H, Takatsu H, Koike T, Koike T, Urano S. Tocotrienol prevents AAPH-induced neurite degeneration in neuro2a cells. Redox Rep. 2013;18(6):238-44.

  [59] Khanna S, Roy S, Parinandi NL, Maurer M, Sen CK. Characterization of the potent neuroprotective properties of the natural vitamin E alpha-tocotrienol. J Neurochem. 2006 Sep;98(5):1474-86.

  [60] Verma S , Fedak PW, Weisel RD, et al. Fundamentals of reperfusion injury for the clinical cardiologist. Circulation. 2002 May 21;105(20):2332-6.

  [61] Abdul-Majeed S, Mohamed N, Soelaiman IN. A review on the use of statins and tocotrienols, individually or in combination for the treatment of osteoporosis. Curr Drug Targets. 2013 Dec;14(13):1579-90.

  [62] Berlin I. Endocrine and metabolic effects of smoking cessation. Curr Med Res Opin. 2009 Feb;25(2):527-34.

  Pervanidou P, Chrousos GP. Stress and obesity/metabolic syndrome in childhood and adolescence. Int J Pediatr Obes. 2011 Sep;6 Suppl 1:21-8.

  [63] Ima-Nirwana S, Suhaniza S. Effects of tocopherols and tocotrienols on body composition and bone calcium content in adrenalectomized rats replaced with dexamethasone. J Med Food. 2004 Spring;7(1):45-51.

  Mohamad S, Shuid AN, Mokhtar SA, Abdullah S, Soelaiman IN. Tocotrienol supplementation improves late-phase fracture healing compared to alpha-tocopherol in a rat model of postmenopausal osteoporosis: a biomechanical evaluation. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:372878.

  Soelaiman IN, Ming W, Abu Bakar R, et al. Palm tocotrienol supplementation enhanced bone formation in oestrogen-deficient rats. Int J Endocrinol. 2012;2012:532862.

  [64] Nazrun AS, Norazlina M, Norliza M, Nirwana SI. The anti-inflammatory role of vitamin e in prevention of osteoporosis. Adv Pharmacol Sci. 2012;2012:142702.

  Nizar AM, Nazrun AS, Norazlina M, Norliza M, Ima Nirwana S. Low dose of tocotrienols protects osteoblasts against oxidative stress. Clin Ter. 2011;162(6):533-8.

  Muhammad N, Luke DA, Shuid AN, Mohamed N, Soelaiman IN. Two different isomers of vitamin e prevent bone loss in postmenopausal osteoporosis rat model. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:161527.

  [65] Chin KY, Mo H, Soelaiman IN. A review of the possible mechanisms of action of tocotrienol – a potential antiosteoporotic agent. Curr Drug Targets. 2013 Dec;14(13):1533-41.

  [66] Pearce BC, Parker RA, Deason ME, Qureshi AA, Wright JJ. Hypocholesterolemic activity of synthetic and natural tocotrienols. J Med Chem. 1992 Oct 2;35(20):3595-606.

  [67] Abdul-Majeed S, Mohamed N, Soelaiman IN. A review on the use of statins and tocotrienols, individually or in combination for the treatment of osteoporosis. Curr Drug Targets. 2013 Dec;14(13):1579-90.

  Chin KY, Mo H, Soelaiman IN. A review of the possible mechanisms of action of tocotrienol – a potential antiosteoporotic agent. Curr Drug Targets. 2013 Dec;14(13):1533-41.

  Abdul-Majeed S, Mohamed N, Soelaiman IN. Effects of tocotrienol and lovastatin combination on osteoblast and osteoclast activity in estrogen-deficient osteoporosis. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:960742.

  [68] Abdul-Majeed S, Mohamed N, Soelaiman IN. Effects of tocotrienol and lovastatin combination on osteoblast and osteoclast activity in estrogen-deficient osteoporosis. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:960742.

  [69] Gopalan Y, Shuaib IL, Magosso E, et al. Clinical Investigation of the Protective Effects of Palm Vitamin E Tocotrienols on Brain White Matter. Stroke. 2014 May;45(5):1422-8.

  [70] Tiwari V, Kuhad A, Bishnoi M, Chopra K. Chronic treatment with tocotrienol, an isoform of vitamin E, prevents intracerebroventricular streptozotocin-induced cognitive impairment and oxidative-nitrosative stress in rats. Pharmacol Biochem Behav. 2009 Aug;93(2):183-9.

  Kaileh M , Sen R. Role of NF-kappaB in the anti-inflammatory effects of tocotrienols. J Am Coll Nutr. 2010 Jun;29(3 Suppl):334S-339S.

  [71] Husain K, Centeno BA, Chen DT, Hingorani SR, Sebti SM, Mala

Powiązane produkty: