Informacje o firmie

Właścicielem portalu jest:

LifeExtensionIE Limited
Ground Floor
8-9 Marino Mart
Fairview
Clontarf
Dublin D03 P590
Ireland


Firma jest zarejestrowana w Companies Registration Office pod numerem 623209.


Numer podatkowy: 3547286DH